Inwestycje

Na Podkarpaciu trwa rozwój sieci nowych dróg. Wszystko o S19 i obwodnicach

s19 rzeszów barwinek babica stalowa wola obwodnica nisko via carpatia
fot. GDDKiA

Na Podkarpaciu trwa dynamiczny rozwój sieci nowych dróg. W realizacji są 64 km drogi ekspresowej S19, a kolejne 74 km znajdują się na etapie przygotowania. Na początku roku oddano do ruchu obwodnicę Sanoka (DK28), trwa budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta, a przygotowania kolejnych dróg obwodowych są w toku.

S19 Lublin – Rzeszów

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Na Podkarpaciu prace w terenie prowadzone są na sześciu odcinkach realizacyjnych, o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):

Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 64 proc.

Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 47 proc.

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 71 proc.

Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 35 proc.

Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 60 proc.

Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 35 proc

S19 Rzeszów – Barwinek

W realizacji i przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku.

S19 Rzeszów Południe – Barwinek (długość 85,2 km)

Rzeszów Południe – Babica, długość ok. 10,3 km, obecny etap: realizacja w systemie Projektuj i buduj,
Babica – Domaradz, długość ok. 23,5 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej (KP),
Domaradz – Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, obecny etap: opracowanie KP,
Iskrzynia – Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, obecny etap: po Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), przed ogłoszeniem przetargu,
Miejsce Piastowe – Dukla, długość ok. 10,4 km, obecny etap: po KOPI, przed ogłoszeniem przetargu,
Dukla – Barwinek, długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie KP.

Obwodnice w budowie

W styczniu tego roku udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Sanoka (DK28) o długości 7 km. Dzięki tej inwestycji z centrum miasta wyprowadzony został ciężki ruch tranzytowy, poprawiła się płynność ruchu w mieście, szybciej też możemy dojechać w Bieszczady.

Intensywne prace trwają na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na ponad 15-kilometrowej trasie w ciągu drogi krajowej nr 77 wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach. Zaawansowanie prac przekracza już 85 proc. Koszt robót to ponad 199 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na I kwartał 2021 r.

50 proc. przekroczyło z kolei zaawansowanie prac na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut – Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta), gdzie wykonawca m.in. na DK94 oraz jezdniach dodatkowych prowadzi prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych oraz bitumicznych i brukarskich. Zakończenie inwestycji o wartości ponad 115 mln zł zaplanowano na wrzesień 2021 r.

W przygotowaniu jest też osiem obwodnic ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Pięć zadań jest na etapie przetargu (obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28, obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap), obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77, obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 i obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9), a kolejne w trakcie prac przygotowawczych (obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73, obwodnica Jasła w ciągu DK73, obwodnica Pilzna w ciągu DK73). 12 listopada br. planowane jest otwarcie ofert w przetargu na dokumentację dla budowy obwodnicy Przemyśla, a 16 listopada br. dla obwodnicy Miejsca Piastowego.

Ważnym i strategicznym zadaniem jest realizowana rozbudowa 7-kilometrowego odcinka DK28 Przemyśl – Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Aktualnie wykonawca realizuje głównie prace związane z robotami ziemnymi, tj. rozbiórka istniejącego nasypu, ulepszanie warstw nasypu spoiwami, wykonywanie nasypów. Ponadto prowadzi prace w zakresie przebudowy oraz budowy sieci teletechnicznej i wodociągowej. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2022 r.

Nie tylko duże inwestycje

Inwestycje w rozwój sieci drogowej to nie tylko duże zadania, ale też realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg.

W tym roku zakończyliśmy już kilka takich zadań, m.in. rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica (15 km o wartości ponad 35 mln zł), rozbudowę drogi krajowej nr 9 w Rudnej Małej, budowę chodników w Tarnowskiej Woli i Jadachach w ciągu drogi krajowej nr 9, budowę ekranów akustycznych przy obwodnicy Jarosławia czy zatok autobusowych w Kamieniu.

W przyszłym roku zakończymy kolejne inwestycje m.in. likwidację osuwisk w ciągu drogi krajowej nr 19 w Tylawie i Trzcianie, rozbudowę drogi krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce – Wólka Pełkińska - Pełkinie (8,3 km), drogi krajowej nr 84 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w miejscowości Brzegi Dolne, rozbudowę drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko – Glinne, budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 w Komorowie. W 2022 roku zakończymy przebudowę ponad 4-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 84 Sanok – Zagórz za ponad 30 mln zł.

Realizujemy również wiele zadań mostowych, poprawiając ich stan techniczny, remontując istniejące lub budując nowe obiekty. W tym roku wyremontowaliśmy już:

pięć mostów i wiaduktów (most przez rzekę Mleczka w Przeworsku DK94, wiadukt nad linią kolejową w Chmielowie DK9, wiadukt nad linią kolejową w Zarzeczy DK19, most przez rzekę Gogołówka w Kleciu DK73, most przez potok Kobyle w Domaradzu DK9);

cztery obiekty zakończymy jeszcze w tym roku (most przez rzekę Dęba w Nowej Dębie DK9, most przez rzekę San w Radymnie DK94, most przez rzekę Wisłok w Tryńczy DK77, most w Sieniawie DK28);

a cztery zakończymy w przyszłym roku (most w Stefkowej DK84, most przez rzekę Stara Wisznia w m. Duńkowicach DK94, most przez rzekę Pielnica w Zarszynie DK28, most w Jasienicy Rosielnej DK19).

W sumie jest to 13 zadań o wartości ponad 61 mln zł.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top