Praca

Na Podkarpaciu wzrosły emerytury i renty. Ile teraz wynoszą?

emerytura renta 2023

Emerytura/Renta. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, w województwie podkarpackim wzrosły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS.

Wzrosła również liczba emerytów otrzymujących świadczenia z ZUS, natomiast zmalała liczba emerytów-rolników.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku, przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu wynosiła 2573,67 zł. Było to najniższe świadczenie ze wszystkich województw. Najwyższą przeciętną emeryturę wypłacano w województwie śląskim – 3374,69 zł.

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku na Podkarpaciu wynosiła 1934,22 zł, a renta rodzinna – 2200,40 zł.

Od stycznia do września 2022 roku przeciętna miesięczna emerytura z ZUS była wyższa o 210,41 zł niż emerytura w tym samym okresie 2021 roku. Wyższa była również renta z tytułu niezdolności do pracy (o 145,79 zł) oraz renta rodzinna (o 166,29 zł).

Przeciętna miesięczna emerytura rolników, wypłacana przez KRUS na Podkarpaciu w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wynosiła 1498,76 zł. Pod tym względem województwo podkarpackie zajmowało 10. miejsce. Najwyższą emeryturę wypłacano w województwie śląskim – 1675,33 zł, a najniższą w województwie wielkopolskim – 1465,30 zł.

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez KRUS na Podkarpaciu w opisywanym okresie wynosiła 1347,41 zł, natomiast renta rodzinna 1950,93 zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przeciętna emerytura wypłacana przez KRUS, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku wzrosła o 77,10 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 68,39 zł, a renta rodzinna o 122,80 zł.

Emeryci i renciści

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w województwie podkarpackim emerytury wypłacane przez ZUS pobierało przeciętnie 306,7 tys. osób w miesiącu. Przeciętna liczba rencistów wynosiła miesięcznie 97,7 tys. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku emerytów było o 3,5 tys. więcej, natomiast liczba rencistów zmalała o 2,9 tys.

Emerytów-rolników pobierających świadczenia z KRUS w opisywanym okresie było na Podkarpaciu 43,0 tys. natomiast rencistów 14,2 tys. W porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 roku emerytów pobierających świadczenia z KRUS było o 2,8 tys. mniej, a rencistów o 340 osób mniej.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top