News

Na Podkarpaciu zmniejszyła się liczba ludności. Zawarto też mniej małżeństw

liczba ludności podkarpackie

Podkarpacie. W 2023 r. w porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się liczba ludności w województwie podkarpackim.

Zawarto mniej małżeństw. Zmniejszyła się również liczba urodzeń i zgonów. Z miast na prawach powiatu, tylko w Rzeszowie odnotowano wzrost liczby mieszkańców.

Na koniec 2023 r. liczba ludności w województwie podkarpackim wyniosła 2,1 mln osób. W ciągu roku zawarto 7,6 tys. małżeństw. Zanotowano 14,9 tys. urodzeń i 19,7 tys. zgonów. Ponieważ zgonów było więcej niż urodzeń, przyrost naturalny był ujemny i w przeliczeniu na 1 tys. ludności wyniósł minus 2,3. W ciągu roku z województwa podkarpackiego wymeldowało się z pobytu stałego o 2,3 tys. osób więcej niż zameldowało.

Pod względem liczby ludności Podkarpacie znalazło się na 8. miejscu wśród województw.

Najwięcej mieszkańców liczyło województwo mazowieckie – 5,5 mln, a najmniej województwo opolskie – 936,7 tys. osób. Gęstość zaludnienia na Podkarpaciu wyniosła 116 osób na kilometr kwadratowy (8. miejsce wśród województw). Największą gęstość zaludnienia miało województwo śląskie – 350 osób na kilometr kwadratowy, a najmniejszą województwo warmińsko-mazurskie – 56 osób na kilometr kwadratowy.

Na Podkarpaciu 59,0% ludności mieszkało na wsi. Był to, podobnie jak w poprzednich latach, najniższy wskaźnik urbanizacji ze wszystkich województw.

Na koniec 2023 r., w porównaniu z końcem 2022 r., liczba mieszkańców Podkarpacia zmniejszyła się o 7,4 tys. osób. Odnotowano o 664 mniej zawartych małżeństw. Mniejsza była zarówno liczba urodzeń – o 1,9 tys., jak i liczba zgonów – o 2,2 tys.

Z miast na prawach powiatu, tylko Rzeszów zanotował niewielki wzrost ludności (o 87 osób). Liczba ludności Krosna zmniejszyła się o 262 osoby, Przemyśla o 752 osoby, a Tarnobrzega o 444 osoby.
Ludność Rzeszowa

Liczba mieszkańców Rzeszowa na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 197,3 tys. osób. W ciągu 2023 roku zawarto 868 małżeństw. Zarejestrowano 1,7 tys. urodzeń i 1,7 tys. zgonów. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł minus 0,1 na 1 tys. ludności. W Rzeszowie w ciągu roku zameldowało się na pobyt stały o 622 osoby więcej niż wymeldowało.

W 2023 r. w Rzeszowie, w porównaniu z poprzednim rokiem, odnotowano o 25 mniej zawartych małżeństw. Zmniejszyła się również liczba urodzeń (o 175) oraz zgonów (o 59).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top