News

Najgorsze w historii badań CBOS notowania NBP

nbp opinia społeczna badania cbos
fot. archiwum

40 proc. badanych dobrze wypowiada się o działalności Narodowego Banku Polskiego (NBP), to spadek o 2 punkty procentowe od września; źle natomiast ocenia 33 proc. ankietowanych – wzrost o 11 punktów procentowych – wynika z najnowszego badania CBOS.

Jak napisano we wtorkowym komunikacie z badań Centrum Badania Opinii Społecznej dot. „Oceny działalności instytucji publicznych”, „zauważalnie gorsze niż przed sześcioma miesiącami – prawdopodobnie w związku z wysoką inflacją – są opinie o funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego”.

„Znacznie gorsze niż przed półroczem i należące do najgorszych w historii naszych badań (czyli od 1998 roku) są notowania Narodowego Banku Polskiego” – podano.

Z badań wynika, że dwie piąte ankietowanych (40 proc., od września spadek o 2 punkty procentowe) dobrze wypowiada się o działalności NBP, a źle – jedna trzecia (33 proc., wzrost o 11 punktów).

Autorzy badania wskazują, że dobre oceny działalności NBP „w największej mierze współwystępują z poparciem dla rządzącego ugrupowania, prawicowymi poglądami i zaangażowaniem w praktyki religijne”. Dodano, że „relatywnie często wystawiają je również badani uzyskujący najniższe dochody per capita oraz robotnicy niewykwalifikowani”.

CBOS zaznaczył, że negatywnie o NBP – w znacznie większym stopniu niż inni – wypowiadają się zwolennicy Koalicji Obywatelskiej oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość, respondenci identyfikujący się z lewicą, w ogóle nieuczestniczący w praktykach religijnych. „Zauważalnie wyróżniają się pod tym względem także mieszkańcy największych aglomeracji, osoby mające wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy administracyjno-biurowi oraz ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita” – poinformowano.

CBOS raz w miesiącu pyta Polaków o opinie na temat działalności parlamentu i prezydenta, a także – w zależności od sytuacji – innych instytucji, na których w danym momencie skupia się uwaga opinii publicznej. Na ogół dwa razy do roku (w marcu i wrześniu) przedstawia badanym dłuższą listę instytucji, prosząc o ocenę ich funkcjonowania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (383) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top