Inwestycje

Niebezpieczny i w najgorszym stanie technicznym odcinek drogi w powiecie leżajskim idzie do przebudowy

jelna przebudowa drogi
Zdjęcie poglądowe

Powiat Leżajski ogłosił przetarg na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Jelna.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w miejscowości Jelna.

Przebudowa obejmuje niebezpieczny i w najgorszym stanie technicznym odcinek drogi powiatowej nr 1241R.

Zamówienie obejmuje: modernizację, jezdni która na dł. ok. 0,99 km zostanie poszerzona do parametrów klasy L (5,50m) z pełną wymianą konstrukcji, przez wykonanie:

  • Warstwy podbudowy pomocniczej o grub. 30 cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 z 50% doziarnieniem pospółką (grubość warstwy pospółki 15 cm), warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grub. 20cm i warstwami z mieszanek mineralno asfaltowych – wiążącej i ścieralnej o grubości odpowiednio 8 i 4 cm.
  • Renowację rowów przydrożnych z przebudową zjazdów wraz z przepustami pod zjazdami.
  • Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zabezpieczenie sieci gazowej i telekomunikacyjnej.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-27 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top