Inwestycje

Niewybuch na placu budowy odcinka S19 Krosno-Miejsce Piastowe. Zobacz jak go zdetonowano

s19 krosno miejsce piastowe

S19/Krosno-Miejsce Piastowe. W trakcie prac budowlanych  na odcinku drogi ekspresowej natrafiono na niewybuch.

GDDKiA poinformowała, że niewybuch został zneutralizowany poprzez jego detonację.

Poniżej przedstawiamy film zamieszczony w mediach społecznościowych.

S19 Krosno – Miejsce Piastowe

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie Projektuj i buduj.

Wykonawcą prac jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość kontraktu to 365 074 863,34 zł.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o dł. 10,3 km i przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe.

Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jednego przepustu pod trasą główną.

W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko.

Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne.

W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top