News

Nisko: gdzie składać wnioski o dodatek węglowy?

nisko dodatek węglowy wniosek gdzie

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy /ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 r. będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku NBP.

W Gminie i Mieście Nisko wnioski o dodatek węglowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisko

źródło: UM Nisko

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top