Inwestycje

Nowa Dęba ma nową drogę. To najważniejsza inwestycja ostatnich lat

nowa dębą śmiśniewicza nowa droga ulica
fot. MiG Nowa Dęba

Nowa Dęba. Ulica Tadeusza Śmiśniewicza jest już dostępna dla użytkowników.

Otwarcie tej nowej arterii drogowej nastąpiło po dopełnieniu wszystkich wymaganych procedur, w tym uruchomieniu przejazdu kolejowego w PKP.

Samorządowcy w Nowej Dębie zgodnie określają tę inwestycję jako najważniejszą ostatnich lat, podkreślając jej znaczenie dla mieszkańców oraz dla gospodarki lokalnej.

Od teraz ulica Tadeusza Śmiśniewicza daje alternatywę wobec dotychczasowego jedynego dojazdu do strefy przemysłowej. Jest to szczególnie istotne dla osób dojeżdżających z kierunku południowego oraz dla przedsiębiorców działających w strefie.

Propozycja przebudowy Al. Metalowca, będącej ciągiem pieszo-jezdnym, w drogę łączącą DK9 z nowodębską podstrefą, pojawiła się z inicjatyw radnych w 2019 r. Jednakże propozycja przygotowania dokumentacji technicznej w ciągu 10 m-cy wraz z pozwoleniem na budowę w procedurze specustawy drogowej i za 80 tys. zł nie mogła się udać. Dlatego podczas jednego ze spotkań radnych z burmistrzem Wiesławem Ordonem, przedstawił on sposób dojścia do realizacji tego zadania. Zaproponował przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w oparciu o który można starać się o środki rządowe na budowę drogi. Następnie przewidziany został wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Takie podejście pozwoliło pozyskać rządowe środki w wysokości 50% wartości kwalifikowanej zadania, czyli 2,6 mln zł. Całe zadanie zostało wycenione przez konsorcjum firm PBI na 6,2 mln zł.

W tej sytuacji w maju 2021 została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Czas projektowania zadania sięgnął 20 miesięcy i zakończył się w 2023 r.

Przed rozpoczęciem prac, ulica Tadeusza Śmiśniewicza (dawniej Aleja Metalowca, która wybudowana została w latach 60. XX wieku) była ścieżką o ograniczonej szerokości, której nawierzchnia pozostawała w złym stanie. Droga wykorzystywana była przeważnie do ruchu pieszego i rowerowego.

Dzięki zrealizowanej inwestycji, jej śladem biegnie teraz jezdnia o szerokości sześciu metrów, umożliwiająca swobodny ruch zarówno dla pojazdów osobowych, jak i ciężarowych.

Dodatkowo, wybudowano wzdłuż jezdni ciąg pieszo-rowerowy oraz zatokę postojową dla samochodów w okolicy ROD „Nad Bystrzykiem”, co zwiększyło bezpieczeństwo oraz wygodę korzystania z drogi przez mieszkańców. Utworzone zostało także połączenie ciągu pieszego z ulicą Leśną, poprzez budowę przepustu, powstałego w miejsce wcześniejszej kładki. Ulica oświetlona jest na całej swojej długości (tj. 1561 metrów bieżących)

Koszt inwestycji wyniósł 8,5 mln zł, gdyż mieliśmy do czynienia ze zmianą zakresu zadania (rondo zamiast zwykłego skrzyżowania, zamiana materiałów na przepustach, zatoka postojowa). Odszkodowania za przejęte grunty wypłacone Lasom Państwowym i osobie prywatnej wyniosły łącznie ponad 0,5 mln zł. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 2,6 mln zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 2,5 mln zł z Lasów Państwowych. We wsparcie zaangażował się także kwotą 200 tys. zł Powiat Tarnobrzeski.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA i PBI WMB Sp. z o. o.

Otwarcie ulicy Tadeusza Śmiśniewicza stanowi istotne udogodnienie dla mieszkańców Nowej Dęby i okolicznych miejscowości od południowej strony miasta. Dzięki tej inwestycji, region zyskuje nowoczesną drogę, która wpłynie pozytywnie na stan lokalnej infrastruktury. Przede wszystkim rozładuje w godzinach szczytu ruch komunikacyjny w centrum miasta.

źródło: MiG Nowa Dęba

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top