News

Nowi funkcjonariusze w podkarpackiej KAS

kas praca nabór miejsce pracy
fot. KAS

W czwartek 21 kwietnia, w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu miało miejsce uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w podkarpackiej KAS.

Ceremonia odbyła się w obecności kadry kierowniczej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz ks. podinsp. Krzysztofa Skałkowskiego, kapelana podkarpackiej KAS.

Wśród ślubujących 27 funkcjonariuszy jest 15 kobiet i 12 mężczyzn. Trafią oni do służby w drogowych przejściach granicznych w Medyce, Korczowej, Budomierzu a także do Oddziału Celnego Kolejowego Przemyśl- Medyka.

Zajmować się będą również kontrolą celno-skarbową rynku. To kolejna grupa funkcjonariuszy, którzy stopniowo zasilają szeregi podkarpackiej KAS w ramach realizowanych naborów.

Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego, rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania oraz strzec dobrego imienia służby, honoru i godności funkcjonariusza, a także przestrzegać zasad etyki zawodowej„-  to rota ślubowania, które funkcjonariusze złożyli  na sztandar Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Nowych funkcjonariuszy czeka teraz 2-letni okres  służby przygotowawczej, której celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych.

Od początku roku do Służby Celno-Skarbowej w podkarpackiej KAS wstąpiło ponad 50 funkcjonariuszy. Początkiem maja akty mianowania otrzyma kolejnych blisko 40 osób.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top