News

Nowy zarząd województwa podkarpackiego. Władysław Ortyl po raz czwarty został marszałkiem

władysław ortyl
fot. A. Magda

Podkarpackie ma nowy zarząd województwa. Już po raz czwarty Władysław Ortyl został wybrany na Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Po raz czwarty staje na czele Zarządu Województwa Podkarpackiego na kolejną, pięcioletnią kadencję – 2024-2029.

Każdy wybór, nawet jeżeli już pełniło się daną funkcję, wywołuje spore emocje. Chodzi przecież o odpowiedzialność za cały region i jego mieszkańców – mówił tuż po ogłoszeniu wyników głosowania marszałek województwa VII kadencji Władysław Ortyl.

Przewodniczącym sejmiku tej kadencji został Jerzy Borcz, który będzie piastował tę funkcję kolejny raz. Tak zdecydowali radni województwa na pierwszej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, otwierającej VII kadencję samorządu.

W sejmiku czyli regionalnym parlamencie, w którym zasiada łącznie 33 radnych, w obecnej kadencji jest to 21 radnych zrzeszonych w klubie Prawo i Sprawiedliwość, 6 radnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej, 4 radnych reprezentujących klub radnych PSL Trzecia Droga oraz 2 radnych Konfederacji.

Podczas pierwszej sesji radni województwa wybrali zarząd województwa oraz prezydium sejmiku. Zaszczytna funkcja marszałka powierzona została Władysławowi Ortylowi, wicemarszałkami województwa zostali – Piotr Pilch oraz Karol Ożóg. Członkami zarządu województwa wybrane zostały – Małgorzata Jarosińska – Jedynak – dotychczasowy wiceprezes Spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka oraz Anna Huk.

Na czele sejmiku województwa VII kadencji, jako jego przewodniczący, stanął Jerzy Borcz. W głosowaniu uzyskał on 23 głosy poparcia, przy 7 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.

Do prezydium sejmiku, na jego wiceprzewodniczących radni województwa wybrali: Joannę Bril, Renatę Knap oraz Czesława Łączaka. Joanna Bril uzyskała 22 głosy poparcia, a na Renatę Knap i Czesława Łączaka zagłosowało po 23 radnych.

Procedura wyboru zarówno członków prezydium sejmiku, jak i członków zarządu polega na głosowaniu tajnym.

Do głosowania na marszałka województwa radni zgłosili tylko jednego kandydata.

Chcę zadeklarować, że mobilność, intensywność pracy, dynamika szukania środków oraz zabiegania o ważne inwestycje i dobre decyzje dla regionu, będą takie same, jak dotychczas. W samorządzie czuję się bardzo dobrze, po powrocie do samorządu przed prawie 11 laty, po tym jak byłem tu w pierwszej kadencji samorządu, odnalazłem ogromny impuls, do podejmowania decyzji, pracy na rzecz przyszłości regionu, realizowania spraw ważnych dla mieszkańców. Bycie marszałkiem to wielkie wyzwanie. Ja nigdy nie podejmowałem decyzji w kategoriach polityki. Realizowane inwestycje, dotyczące dróg, kolei, rozwoju szpitali, rozbudowy infrastruktury różnego typu ważnej dla regionu, inwestycje w chodniki, szkoły czy zabytki – nigdy nie kierowałem się kwestiami innymi, niż dobro mieszkańców i dobro województwa. I dalej tak to chcę traktować. Dziękuję za wybór, deklaruję, że nadal będę zabiegać o wielkie transfery funduszy dla regionu, tak jak działo się to dotychczas – deklarował marszałek Władysław Ortyl.

Jesteśmy regionalną Małą Ojczyzną, pokazaliśmy w czasie ostatniej długiej kadencji, że zmagając się nawet z wieloma niezwykle trudnymi problemami, nie oglądamy się na innych, tylko działamy, tak jak chociażby robiliśmy to w kwestii pomocy uchodźcom w momencie próby. Pracowaliśmy ciężko i taką samą pracę deklaruję, stając czele Zarządu Województwa Podkarpackiego na kolejną, pięcioletnią kadencję – 2024-2029 – podkreślał marszałek w swym pierwszym wystąpieniu w nowej kadencji.

Skład zarządu województwa VII kadencji, zaproponował tuż po swym wyborze, właśnie marszałek Władysław Ortyl.

Wicemarszałkami województwa zostali Piotr Pilch i Karol Ożóg. Obaj wicemarszałkowie w głosowaniu uzyskali 22 głosy aprobaty, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 9 głosów było przeciwnych.

Na członków zarządu marszałek Władysław Ortyl zaproponował Małgorzatę Jarosińska – Jedynak – dotychczasową wiceprezes Spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka oraz Annę Huk.

Małgorzata Jarosińska – Jedynak uzyskała 21 głosów poparcia, przy 10 głosach przeciwnych. Natomiast o wyborze Anny Huk na członka zarządu zdecydowało 22 głosów za, przy 9 głosach przeciwnych.

W czasie pierwszej sesji sejmiku wybrani zostali również przewodniczący sejmikowych komisji.

Delegatami do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zostali radni Ewa Draus i Bogdan Romaniuk oraz – z racji pełnionej funkcji marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący Jerzy Borcz.

Przewodniczącym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego został przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Jako, że przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej złożyli oświadczenie, że nie popierają zarządu województwa, dlatego to właśnie ich klub zyskał możliwość zgłoszenia przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zgodnie z ustawą z 2018 roku, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej Jolanta Kaźmierczak z klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosiła radnego Krzysztofa Kłaka. Radni jednogłośnie wybrali go na przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Przewodniczącymi poszczególnych komisji sejmiku zostali:

Komisji Budżetu, Mienia i Finansów – Marcin Fijołek,
Komisji Rozwoju Regionalnego – Kamila Piech,
Komisji Gospodarki i Infrastruktury – Stefan Bieszczad,
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Ewa Draus,
Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji – Sabina Południak,
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – Stanisław Kruczek,
Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – Jerzy Paul,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia – Jerzy Cypryś,
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Bogdan Romaniuk,
Komisji Karpackiej – Mateusz Lechwar,
Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Jacek Magdoń.

źródło: Województwo Podkarpackie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top