Biznes

Obowiązek zakrywania ust i nosa przez klientów w sklepach. Kto ponosi odpowiedzialność?

sklep zakrywanie ust nosa maseczka obowiązek odpowiedzialność kara grzywny pracownik

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw informuje o wątpliwościach dot. odpowiedzialności sklepów dotyczącej obowiązku zakrywania ust i nosa przez klientów. O ich wyjaśnienie Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Zdrowia – informuje w poniedziałek Biuro Rzecznika MŚP.

„Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia w związku z wątpliwościami, co do uprawnienia pracownika sklepu lub innego obiektu handlowego do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa oraz ewentualnej odpowiedzialności pracownika/przedsiębiorcy z tego tytułu” – czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP.

Zwrócono uwagę na liczne głosy przedsiębiorców w tych sprawach.

W związku z tym Rzecznik MŚP zapytał Ministra Zdrowia m.in., czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego jest uprawniony do samodzielnego egzekwowania od klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rzecznik prosi o wyjaśnienie, kto ponosi odpowiedzialność z tytułu egzekwowania od klientów wskazanego obowiązku – pracownik czy przedsiębiorca zatrudniający pracownika. „Czy pracownik sklepu lub innego obiektu handlowego może odmówić sprzedaży towaru klientowi, który nie stosuje się do obowiązku (…)” – pyta Rzecznik MŚP.

Ponadto w Rzecznik MŚP chce wiedzieć, czy odmowa sprzedaży towaru klientowi, który nie zakrywa ust i nosa stanowi przesłankę do wymierzenia pracownikowi/przedsiębiorcy kary grzywny, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

W informacji zauważono, że problematyka ta była również przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, czego wyrazem jest m.in. pismo do Komendanta Głównego Policji z 28 sierpnia 2020 r., w którym RPO ponownie wskazał, że obowiązek zakrywania twarzy i nosa został nałożony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z tym Rzecznik MŚP wystosował do RPO prośbę o przesłanie kopii odpowiedzi Komendanta Głównego Policji – dodano.

(PAP)

2 komentarze

1 komentarz

  1. Marek

    8 września 2020 at 12:54

    Co z tego całego bełkotu opatrzonego paragrafem wiadomo w takim razie ?

  2. Antykorona

    8 września 2020 at 21:48

    MZ ma odpowiedzieć, tak z tego wynika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top