Inwestycje

Obwodnica Łańcuta. Będzie nowoczesne oświetlenie i wybudowano gazociąg

łańcut obwodnica budowa głuchów 94 gazociąg budowa
fot. GDDKiA

Aktualnie na DK94 Łańcut – Głuchów (obwodnica Łańcuta) prowadzone są prace związanie z przygotowaniem kolejnych odcinków pod ułożenie warstw bitumicznych. Dotychczas ułożono 29 tys. ton masy bitumicznej z 53 tys. przewidzianych do wbudowania, co daje 55% zaawansowania.

Zakończono realizację murów oporowych przy obiekcie mostowym oraz przy skrzyżowaniu DK94 z ul. Mickiewicza. Na moście w Głuchowie na rz. Sawa do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe na chodnikach i pod obiektem.

serwis cnc oprzyrządowanie renishaw

Ponadto prowadzone są prace związane z realizacją pali i słupów pod ekrany akustyczne, których zaawansowanie wynosi odpowiednio 65% dla pali i 50% dla słupów.

Pozostały do wykonania dalsze prace związane z przezbrojeniem sieci kolidujących z drogą oraz uzbrojeniem terenu w nową infrastrukturę. Zaawansowanie tych robót przedstawia się następująco:

– przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych – 50%

– przebudowa kolizji energetycznych – 70%

– przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – 75%

– budowa przyłączy energetycznych – 79%

– budowa kanału technologicznego – 60%

– budowa sieci oświetlenia terenu – 31% (budowa linii kablowych – 61%, budowa latarni oświetleniowych – 7%).

Budowa gazociągu

Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia została wykonana w ramach budowy obwodnicy Łańcuta w związku z koniecznością przeniesienia gazociągu poza pas drogowy. Prace rozpoczęły się w grudniu 2019 r. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu Dn400 mm wykonano w sierpniu br., a końcem października został dokonany odbiór techniczny gazociągu.

Obwodnica Łańcuta z innowacyjnym oświetleniem

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że oświetlenie terenu w odróżnieniu do standardowo stosowanych rozwiązań będzie zawierało system zdalnej kontroli i zarządzania oprawami oświetleniowymi umożliwiający pełną kontrolę nad ich pracą. Zastosowane rozwiązanie umożliwiać będzie przykładowo sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od pory dnia lub od natężenia ruchu na drodze, co umożliwiać będzie również przyszłą integrację z krajowym systemem zarządzania ruchem. Celem zastosowania tego rozwiązania jest m.in. obniżenie zużycia energii elektrycznej.

Prace na budowie obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Ze względu więc na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku DK94 występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top