Inwestycje

Obwodnica Miejsca Piastowego. Przetarg na opracowanie dokumentacji

miejsce piastowe obwodnica budowa przetarg kiedy
fot. GDDKiA

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej GDDKiA wysłała ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28.

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargach i zakresu zamówienia.

Obwodnica Miejsca Piastowego jest piątą podkarpacką inwestycją realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Zakres rzeczowy Inwestycji

Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu 

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłych nowych odcinków dróg krajowych. Ostatecznie przebieg nowych dróg zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim 

W ramach programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
 • Obwodnica Jasła w ciągu DK73,
 • Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Pilzna w ciągu DK73,
 • Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap (ogłoszony przetarg na koncepcję programową).

#100obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top