Inwestycje

Obwodnica Miejsca Piastowego: raport z drugiej akcji informacyjnej. Jaki będzie przebieg drogi?

miejsce piastowe obwodnica wariant przebieg budowa

Miejsce Piastowe. MPRB Sp. z o.o., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, informuje, że zakończona została Akcja Informacyjna II dla społeczeństwa przeprowadzona w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pn.: „Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn.„Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28″.

W wyniku przeprowadzonej Akcji informacyjnej II, tj. spotkań z mieszkańcami Gmin: Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Krościenko Wyżne, Haczów, Zarszyn, Besko, Krosno, Korczyna oraz Rymanów w dniach 13 -15.06.2022 r. oraz na podstawie otrzymanych wniosków od mieszkańców i innych zainteresowanych instytucji i jednostek samorządowych, opracowany został Raport z Akcji Informacyjnej, który jest dostępny w siedzibach Urzędów gmin oraz na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie.

Raport: Obwodnica Miejsca Piastowego-druga akcja informacyjna

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top