Inwestycje

Obwodnica Narola oddana do użytku

narol obwodnica
Foto Mateusz Romankiewicz

Obwodnica Narola licząca prawie 3 km została uroczyście otwarta na odcinku drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec.

W ramach inwestycji, oprócz drogi obwodowej wybudowano dwa ronda, most na rzece Tanew, chodniki i przejścia dla pieszych oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowano też zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowano przejścia ekologiczne dla zwierząt oraz oświetlono drogę w rejonie skrzyżowań.

Powstały też odwodnienia w formie rowów, kanalizacji deszczowej i przepustów oraz dodatkowa jezdnia zapewniająca dostęp komunikacyjny do poszczególnych działek.

Obwodnica Narola nie tylko poprawi dostępność transportową województwa podkarpackiego oraz podniesie poziom skomunikowania układu transportowego regionu, ale też poprawi bezpieczeństwo ruchu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta.

Burmistrz Narola Grzegorz Dominik podkreślił, że była to niezbędna inwestycja dla wszystkich mieszkańców:

Obwodnica na pewno odciąży nasz Rynek. Sami państwo widzicie, że stojąc tutaj przez kilkanaście minut, ile tylko tych samochodów ciężarowych przejechało. Chodzi głównie o to, żeby ten ciężki ruch wyprowadzić poza miasto, żeby jednak nie były rozjeżdżane te nasze lokalne drogi.

Inwestorem w imieniu województwa podkarpackiego był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o.

obwodnica narola

fot. B. Korbas

Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie ponad 26 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 22 mln zł.

Obwodnica Narola jest już czwartą, po Cieszanowie, Oleszycach i Lubaczowie, obwodnicą zrealizowaną przez Samorząd Województwa w powiecie lubaczowskim w perspektywie finansowej 2014-2020.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top