Inwestycje

Obwodnica Nowego Żmigrodu zostanie wybudowana według wariantu nr 1

obwodnica nowy żmigród
fot. GDDKiA

Nowy Żmigród/Obwodnica. Powiat Jasielski wybrał wariant nr 1 dla zadania „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

Stanowisko to zostało skierowane do Piotra Miąso – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz do Grzegorza Bary – Wójta Gminy Nowy Żmigród.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej klasy G o długości trasy głównej ok. 940 m.b. Jezdnię trasy głównej zaprojektowano o przekroju ½ o podstawowej szerokości pasa ruchu 3.50 m plus wymagane poszerzenia w łukach.

Początek opracowania przyjęto w km 0+078.82 na dowiązaniu do projektowanego odcinka drogi (wraz ze skrzyżowaniem dróg DW 992 i DW 993) przez firmę CertusVia Sp. z o.o.

Zakres prac obejmować będzie budowę skrzyżowania typu rondo na włączeniu do ul. Dukielskiej, budowę skrzyżowania z ulicą Stara Żmigrodzka ze wszystkimi relacjami skrętnymi jak również zmianę przebiegu trasy potoku Niegłoszcz.

Zaplanowano również niezbędną infrastrukturę techniczną związaną z drogą tj.: kanalizację deszczową, oświetlenia uliczne, kanał technologiczny oraz przebudowę niezbędnych sieci niezwiązanych z drogą tj.: kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna oraz sieć elektroenergetyczna.

Adam Pawluś – Starosta Jasielski stwierdził, że prace planistyczne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawca prezentuje wysoki poziom wykonawstwa i dąży do realizacji projektu w możliwie najkrótszym terminie.

Szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych budowy Obwodnicy Nowego Żmigrodu to około 19 milionów złotych.

Wybrany wariant 1 jest wariantem tańszym niż druga przedstawiona przez projektanta propozycja, a skrzyżowanie typu rondo jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i bezkolizyjnym.

nowy żmigród obwodnica wariant nowy żmigród obwodnica wariant nowy żmigród obwodnica wariant

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top