Inwestycje

Obwodnica Nowej Dęby. 6 ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji

nowa dęba obwodnica przetarg oferty budowa
mapa gddkia

Sześć ofert złożono w przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9.

Postępowanie przetargowe dotyczy opracowania Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie złożonych w postępowaniu ofert.

Oferty

Najniższą ofertę na kwotę 2 173 262,40 zł złożyło Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji przewidzieliśmy 2 496 629,40 zł.

Pozostałe oferty:

 • SAFEGE – 2 367 750,00 zł
 • Mosty Katowice – 2 599 974,00 zł
 • konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) – 2 878 200,00 zł
 • HIGHWAY – 3 421 134,30 zł
 • Multiconsult Polska – 3 438 514,20 zł

Jak będą oceniane oferty?

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe, takie jak doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).

Obwodnica Nowej Dęby. Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Głównym celem Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dalej dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, DŚU.

Obwodnica Nowej Dęby. Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie terenu zielenią.

Obwodnica Nowej Dęby. Cel inwestycji

Przygotowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
 • Jasła w ciągu DK73,
 • Kolbuszowej w ciągu DK9,
 • Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
 • Nowej Dęby w ciągu DK9,
 • Pilzna w ciągu DK73,
 • Przemyśla w ciągu DK28/77,
 • Sanoka w ciągu DK84 - II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top