Inwestycje

Obwodnica Nowej Dęby. Podpisano umowę na dokumentację

nowa dęba obwodnica drosystem umowa dokumentacja

Ponad 2,1 mln zł kosztować będzie przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowej Dęby na Podkarpaciu. Trasa o długości ok. 7 km będzie częścią drogi krajowej nr 9 i powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W poniedziałek w Nowej Dębie podpisana została umowa z wykonawcą – Wrocławskim Biurem Projektów Drosystem. Termin realizacji zadania to 33 miesiące. Zakres prac obejmuje opracowanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji obwodnicy Nowej Dęby to duży krok, aby ta inwestycja powstała.

Przypomniał, że zadanie jest wpisane w rządowy program budowy 100 obwodnic.

Zdaniem wiceministra, obwodnica z jednej strony ułatwi przejazd kierowcom na kierunku Rzeszów-Warszawa, ale też zwiększy jakość życia mieszkańców.

Weber zaznaczył, że wszystkie inwestycje w ramach programu budowy 100 obwodnic wchodzą w fazę przygotowania. „A są takie, gdzie podpisywane są już umowy na wykonawstwo. Program bardzo szybko wchodzi w życie” – dodał.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu wpłynęło w sumie sześć ofert. Najniższą ofertę, na kwotę ponad 2,1 mln zł złożył Drosystem.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane były kryteria: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe, w tym doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).

Rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie zaznaczyła, że głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

„Następnie dokonane zostanie pełne rozpoznanie geologiczne i ustalone zostaną granice pasa drogowego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji środowiskowej” – powiedziała.

Obwodnica Nowej Dęby będzie realizowana w systemie „projektu i buduj”. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, m.in. skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów-Radom i dalej do Warszawy.

W ramach inwestycji powstaną m.in. dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szacowany koszt budowy obwodnicy to ok. 210 mln zł. Droga powinna być gotowa w 2028 r.

Obwodnica Nowej Dęby powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Na Podkarpaciu powstanie w sumie 8 inwestycji, które będą finansowane z tego programu.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. (PAP)

Obwodnica Nowej Dęby – prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu   

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Inwestycja obejmie swoim zakresem powstanie nowego odcinka drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 7 km. W ramach zadania wybudowane zostaną także skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty ochrony środowiska, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem przygotowywanej dokumentacji jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określi ostateczny przebieg nowej drogi. To warunek niezbędny do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla czterech zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R). Pozostałe inwestycje są na etapie przetargu:

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – dokumentacja w realizacji (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – dokumentacja w realizacji (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – dokumentacja w realizacji (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – dokumentacja w realizacji (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: 33 miesiące),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),
  • obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową,
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową,
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top