Inwestycje

Obwodnica Nowej Dęby: Unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji

obwodnica nowa dęba przetarg unieważnienie budowa
fot. GDDKiA

GDDKiA unieważniła postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9. Aktualnie przygotowuje materiały do ponownego ogłoszenia przetargu, które planowane jest w lutym.

Przetarg swoim zakresem obejmował wykonanie Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU).

Powody unieważnienia przetargu

W związku z tym, że kwota z najkorzystniejszej oferty przewyższa tą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę Multiconsult Polska, opiewała na kwotę 3 607 024,20 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 1 863 763,65 zł, do wartości oferty najkorzystniejszej.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top