Inwestycje

Obwodnica Nowej Dęby. Wybrano ofertę na wykonanie dokumentacji

nowa dęba obwodnica przetarg dokumentacja
fot. GDDKiA

Oferta Wrocławskiego Biura Projektów została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9.

Postępowanie przetargowe dotyczy opracowania Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy.

Kryteria oceny ofert

W przetargu wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą złożyło Wrocławskie Biuro Projektów, które zaoferowało opracowanie dokumentacji za kwotę 2 173 262,40 zł brutto.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (40 proc.) czyli doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).

Obwodnica Nowej Dęby. Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu  

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Inwestycja obejmie swoim zakresem powstanie nowego odcinka drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi (ronda), odcinkami dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektami ochrony środowiska, a także urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dalej dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, DŚU.

nowa dęba obwodnica przetarg dokumentacja

Mapa GDDKiA

Cel inwestycji  

Przygotowanie SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim   

W ramach Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

– Kolbuszowej w ciągu DK9,

– Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

– Nowej Dęby w ciągu DK9,

– Pilzna w ciągu DK73,

– Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73

– Jasła w ciągu DK73

– Przemyśla w ciągu DK28/77,

– Sanoka w ciągu DK84 - II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top