Inwestycje

Obwodnica Pilzna coraz bliżej. GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę

obwodnica pilzna

Pilzno/Obwodnica. GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pilzna w ciągu DK73.

Jest to drugie zadanie z Programu Budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 17 czerwca 2024 r. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.

Przebieg obwodnicy Pilzna

Przebieg 2,6-kilometrowej obwodnicy rozpocznie się w miejscu skrzyżowania DK94 z DK73 w Pilźnie (ul. Lwowska), gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo. Natomiast koniec odcinka będzie zlokalizowany w miejscowości Zawadka Brzostecka (początek obwodnicy Brzostku i Kołaczyc).

Obwodnica będzie przebiegała nad rzeką Dulcza. Na końcowym odcinku włączy się do istniejącej DK73 za pomocą skrzyżowania typu rondo w odległości ok. 1,2 km za istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną 106627R w kierunku Jasła.

pilzno obwodnica przebieg

Grafika GDDKiA

Zakres

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu dębickiego i przebiega przez tereny gminy miejsko – wiejskie Pilzna. Obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1×2 czyli po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia BRD).

W ramach zadania wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe (równoległe do trasy głównej), obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, drogi dla pieszych i rowerów oraz system zarządzania ruchem. Przez rzekę Dulcza zostanie wybudowany most. Powstaną także przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz zbiorniki retencyjne.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

Cel inwestycji

Obwodnica Pilzna to pierwsze z zadań, które zmienią przebieg i wygląd DK73 aż do Jasła. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także Jasła, które wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem spowodują, że w efekcie końcowym kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość całego ciągu DK73.

Jest to istotne, gdyż droga krajowa nr 73 Wiśniówka k. Kielc – Jasło należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta ma też charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

Program Budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Oprócz kierowanego do realizacji II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 oraz obwodnicy Pilzna będącej na etapie postępowania przetargowego, są to jeszcze:

– obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

– obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

– obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

– obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77

– obwodnica Jasła w ciągu DK73

– obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska i ruchu drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego.

Głównym beneficjentem rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top