Inwestycje

Obwodnica Przemyśla i Miejsca Piastowego: Przetargi unieważnione

obwodnica przemyśl miejsce piastowe przetarg unieważnienie
fot. GDDKiA

GDDKiA unieważniła postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji (studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 oraz dla budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28.

Aktualnie przygotowujemy materiały do ponownego ogłoszenia obu przetargów, które planowane jest jeszcze w tym roku.

Powody unieważnienia przetargów

Obwodnica Przemyśla (DK28/DK77)

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną złożona przez firmę IVIA S.A., zawiera kwotę 13 407 000,00 zł brutto i przewyższa tą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 5 999 657,10 zł brutto do wartości oferty z najniższą ceną.

Obwodnica Miejsca Piastowego (DK28)

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta z najniższą ceną złożona przez Konsorcjum w składzie: MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Mosty Kraków S.A. – Partner Konsorcjum, MP Infra Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, zawiera kwotę 11 488 200,00 zł brutto i przewyższa tą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty, tj. 6 081 126,15 zł brutto do wartości oferty z najniższą ceną.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top