Inwestycje

Obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego. Oferty w przetargach na wykonanie dokumentacji

obwodnica przemyśl miejsce piastowe przetarg
mapa gddkia

Otwarte zostały oferty w dwóch przetargach na wykonanie dokumentacji obwodnicy Przemyśla i Miejsca Piastowego na Podkarpaciu. W przypadku pierwszej inwestycji złożone zostały cztery oferty. Natomiast obwodnice Miejsca Piastowego chcą wybudować trzy podmioty.

Był to już drogi przetarg na obie inwestycje ogłoszony przez rzeszowski oddział GDDKiA. Pierwszy przetarg w listopadzie u.br. został unieważniony, bowiem oferty w nim złożone znacznie przewyższały budżety, jakie GDDKiA zaplanowała na obie inwestycje. Zgodnie z planami GDDKiA były to kwoty prawie 6 mln zł na obwodnice Przemyśla i ponad 6 mln zł na drugą inwestycję.

Jak poinformował we wtorek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej Przemyśla wpłynęły cztery oferty. „Najniższą ofertę na kwotę ponad 12,6 mln zł złożyło konsorcjum firm MPRB (lider) i Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy)” – dodał.

Pozostałe oferty w tym przetargu złożyły firmy: IVIA o wartości ponad 13,4 mln zł, Sweco Polska ponad 14 mln zł i Multiconsult Polska ponad 15,7 mln zł.

Natomiast w postępowaniu dla obwodnicy Miejsca Piastowego złożone zostały trzy oferty. Jak podał Wysocki, najniższą ofertę, na ponad 10,6 mln zł, złożyło również konsorcjum MPRB (lider) i Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy).

Pozostałe dwie oferty to propozycja firmy IVIA o wartości ponad 13,2 mln zł oraz Multiconsult Polska także o wartości ponad 13,2 mln zł.

Jak podkreślił Wysocki, przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą kryteria cena: (60 proc.), doświadczenie głównego projektanta drogowego (20 proc.), doświadczenie geologa (10 proc.) i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego (10 proc.).

Obwodnica Przemyśla będzie częścią dróg krajowych nr 28 i 77. Trasa pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) na południe, do Przemyśla, i dalej drogą krajową nr 28 do przejść granicznych na południu Polski.

Z kolei obwodnica Miejsca Piastowego będzie częścią drogi krajowej nr 28. Trasa będzie miała ok. 20 km długości i jej koszt szacowany jest na 500 mln zł. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza gęstą zabudowę miejscowości: Miejsce Piastowe, Rymanów, Besko oraz Zarszyn.

Obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Założenia programu przewidują, że do 2030 r. będzie wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji tras został oszacowany na blisko 28 mld zł. (PAP)

Obwodnica Przemyśla (DK28/DK77)

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego), w tym:

•             budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),

•             budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,

•             budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,

•             budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,

•             budowę urządzeń ochrony środowiska,

•             przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

•             budowę oświetlenia drogowego,

•            organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

•            zagospodarowanie terenu zielenią.

Obwodnica Miejsca Piastowego (DK28)

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond),
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową,
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zagospodarowanie terenu zielenią.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania DŚU,
 • Jasła w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania DŚU,
 • Kolbuszowej w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 • Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 • Nowej Dęby w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 • Pilzna w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania DŚU,
 • Przemyśla w ciągu DK28/77 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 • Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – przetarg na Koncepcję programową, po otwarciu ofert.
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top