Inwestycje

Odcinek drogi Pantalowice-Pruchnik oddany do użytku

droga pantalowice pruchnik
fot. Michał Hubala

Pantalowice/Pruchnik. Do użytkowania został oddany wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej 881 z Pantalowic do Pruchnika.

Zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość projektu to 36,7 mln złotych, z czego ponad 29 mln złotych to unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota pochodziła z budżetu województwa.

Zrealizowany odcinek jest częścią drogi wojewódzkiej nr 881, która biegnie – rozpoczynając od północy Podkarpacia – od Sokołowa Małopolskiego, przez Łańcut, Kańczugę, Pruchnik aż do Żurawicy.

W ramach inwestycji wykonawca robót opracował kompletną dokumentację projektową, pozyskał wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia niezbędne do wykonania robót budowlanych, a następnie wykonał roboty budowlane na odcinku o długości 7,2 km od Pantalowic do Pruchnika. Zadanie swym obszarem obejmowało dwa powiaty: jarosławski i przeworski.

W ramach inwestycji droga na przebudowywanym odcinku została poszerzona. Podniesiona została także jej nośność. W ramach realizowanego zadania przebudowano lub rozbudowano między innymi: obiekty inżynierskie, w tym przepusty i mosty, skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, chodniki oraz oświetlenie.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018 roku. Wszystkie prace trwały więc cztery lata.

Prace na drodze wojewódzkiej 881 będą kontynuowane. Do remontu zaplanowane są dwa kolejne odcinki drogi, dla których uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowych: odcinek od Kańczugi do Pantalowic oraz ulica Jarosławska w Pruchniku. Z kolei budowa obwodnicy Pruchnika oraz przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 od Pruchnika do Żurawicy przewidziane są w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 881 jest kontynuacją działań samorządu województwa podejmowanych na całej trasie złożonej z dróg 835 i 881 w granicach województwa podkarpackiego. Droga 835 jest już zmodernizowana na odcinku od Sieniawy do Przeworska, wraz z budową nowego odcinka drogi w rejonie węzła autostrady A4 „Przeworsk”.

W trakcie realizacji jest budowa nowego odcinka drogi 835 (zachodniej obwodnicy Przeworska) oraz przebudowa drogi do Kańczugi. Oddany właśnie odcinek drogi z Pantalowic do Pruchnika wraz z odcinkami przygotowywanymi do realizacji, pozwoli na uzyskanie zmodernizowanego ciągu drogowego od granicy z województwem lubelskim do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 w Żurawicy, prowadzącą do Przemyśla, a dalej do przejść granicznych z Ukrainą.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top