Biznes

Open Finance złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

open finance upadłość plajta

Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości – podała spółka w komunikacie.

Jak dodano, powodem złożenia wniosku jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, zbyt niskie przychody, które nie pokrywają ponoszonych kosztów, brak perspektyw związanych z uzyskaniem finansowania pozwalającego na funkcjonowanie spółki w perspektywie najbliższych miesięcy.

W oddzielnym komunikacie Open Finance poinformował o zawarciu z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz członkami zarządu Open Life TU Życie porozumienia w przedmiocie odstąpienia od realizacji transakcji sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Open Brokers.

Powodem odstąpienia od transakcji był brak porozumienia w zakresie istotnych postanowień umowy sprzedaży.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,27 mln zł w porównaniu z 155,06 mln zł rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top