Inwestycje

OZE w Gminie Nowy Żmigród

nowy żmigród oze odnawialne źródła energii umowa
Fot. Michał Hubala

Ponad 9 mln złotych – to wartość projektu w ramach którego w gminie Nowy Żmigród zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia wykorzystujące energię odnawialną.

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Właśnie została podpisana umowa.

Projekt na który czekali mieszkańcy otrzymał zielone światło.

Gratuluję władzom gminy pozyskania środków unijnych na tak ważną inwestycję. Cieszę się, że kolejną gmina dołącza do grona samorządów, które będą produkować czystą energię – mówił marszałek Władysław Ortyl.

W ramach projektu w gminie Nowy Żmigród powstanie 526 instalacji, w tym:

  • 299 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 1071 kWp,

  • 169 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 554,84 kW,

  • 11 instalacji gruntowych pomp ciepła wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 107 kW,

  • 47 instalacji kotłów na biomasę wytwarzających energię cieplną w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 980 kW.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy o 2923,22 MWh, zaś dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym redukcji CO2 o 1214,68 tony na rok, ulegnie poprawie jakość powietrza atmosferycznego.

Wartość projektu ogółem: 9 235 855,42 zł

Dofinansowanie z EFRR: 5 692 879,79 zł

Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.

Konkurs, w ramach którego wybrany został projekt Gminy Nowy Żmigród, prowadzony był w ramach III osi priorytetowej – Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Inwestycja prowadzona w formule „projektów parasolowych” oznacza, że beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Umowy na tzw. projekty parasolowe zostały już podpisane z 43 podmiotami.

Ogółem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii przeznaczonych jest ponad 541 mln złotych. Z tego większość, bo aż 432 mln zł na projekty parasolowe.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top