Praca

PGE Energia Ciepła w Rzeszowie szuka pracowników. O jakie stanowiska chodzi?

pge rzeszów praca oferty pracy

Praca. PGE Energia Ciepła S.A. z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Firma jest liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Praca w PGE Energia Ciepła (Rzeszów)

Inżynier ds. Remontów i Gospodarki Materiałowej

Obowiązki

 • Opracowanie danych do sporządzenia rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych pojazdów, urządzeń i instalacji.
 • Prowadzenie harmonogramów zadań remontowych i modernizacyjnych.
 • Nadzór nad bieżącym utrzymaniem technicznym pojazdów, maszyn i urządzeń.
 • Realizacja postępowań na zakup usług i materiałów.
 • Rozliczanie zrealizowanych zadań (w SAP).
 • Nadzór nad realizacją budżetu Działu oraz udział w procesach planistycznych utrzymania majątku.
 • Przygotowanie wniosków zakupowych.
 • Rozliczanie umów, wystawianie faktur
 • Sporządzanie wymaganych raportów oraz realizacja zadań z zakresu gospodarki materiałowej

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: inżynier mechanik, energetyk).
 • Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w energetyce.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra obsługa pakietu Office.
 • Sumienność, dokładność
 • Samodzielność w działaniu

Inżynier ds. Remontów

Obowiązki

 • Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia rocznych oraz wieloletnich planów remontów, modernizacji urządzeń i instalacji w zakresie cieplno – mechanicznym.
 • Przygotowanie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych podległych obiektów i urządzeń w sposób zapewniający dotrzymanie przyjętych planów oraz usuwanie awarii w celu utrzymania wymaganej dyspozycyjności urządzeń i instalacji energetycznych.
 • Rozliczanie realizowanych zadań remontowych i modernizacyjnych w SAP.
 • Organizowanie pracy brygad wykonujących prace zgodnie z obowiązującymi w PGE standardami przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów Spółki, w tym również prowadzenie niezbędnych szkoleń i instruktaży wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Nadzorowanie utrzymania sprawności technicznej i gotowości ruchowej podległych urządzeń energetycznych w zakresie cieplno – mechanicznym
 • Wydawanie poleceń pisemnych na prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: inżynier mechanik, energetyk).
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną oraz czytania schematów technicznych.
 • Ogólna wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w energetyce.
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie wystarczającym do komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra obsługa pakietu Office.

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie pracuj.pl (wpisz „PGE Energia Ciepła”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top