Inwestycje

Pieniądze na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Będzie nabór wniosków

prow budowa dróg lokalnych wniosek nabór

Od 12 grudnia 2022 r. do 03 lutego 2023 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków finansowych w wysokości ponad 112 mln zł, które w ramach powyższego poddziałania zostały przyznane dla Województwa Podkarpackiego. Limit pomocy na beneficjenta w okresie realizacji PROW wynosi do 5 mln zł.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty:

  • budowy lub przebudowy drogi,
  • budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,
  • zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można także tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji np.: koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego i inne.

W grudniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie: omówienia warunków przyznania pomocy, zobowiązań beneficjenta wynikających z zawartej umowy, wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz przedłożenia wymaganych załączników do wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerem  telefonu (17) 747 69 07 oraz poprzez zapytania e-mail: ow@podkarpackie.pl.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top