Inwestycje

Plany inwestycyjne GDDKiA w Polsce (w tym S19 i S74)

s74 s19 budowa podkarpackie przetarg plany gddkia

20 lat temu na terenie Polski mieliśmy zaledwie blisko 520 km dróg szybkiego ruchu.

Dziś kierowcy korzystają z 4 685,9 km takich dróg, z czego autostrady mają długość 1753,6 km, a drogi ekspresowe 2932,3 km.

Kolejne kilometry tras są w realizacji, przetargu na wyłonienie wykonawcy lub w przygotowaniu. Celem jest sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7980 km, z czego autostrady będą miały długość ok. 2100 km.

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. Poniżej najważniejsze statystyki.

 • długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi ok. 17 800 km
 • długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 393 km
 • długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km

Teraźniejszość i przyszłość – szereg wyzwań

W maju br. Rząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 2,7 mld zł na drogi krajowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Decyzja ta wiąże się z rosnącymi kosztami inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców i materiałów, w związku z wojną na Ukrainie.

Zwiększone finansowanie pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych na poziomie maksymalnie 10 proc., przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę.

– Naszym celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz stabilność sektora poprzez utrzymanie podaży nowych inwestycji – powiedział Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Decyzja Rządu pozwoliła zawrzeć z wykonawcami inwestycji aneksy waloryzacyjne.

Inwestycje drogowe w realizacji

99 zadań z Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1342,5 km i wartości 52 mld zł. Na 50 z tych zadań trwają prace budowlane, 31 oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla 18 trwają prace projektowe.

14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł. Na trzech z tych obwodnic trwają prace budowlane, dziewięć oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla pozostałych 85 trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją.

Inwestycje drogowe przetargu:

16 zadań (PBDK oraz S19 Sokołów Małopolski – Jasionka) o łącznej długości 234,5 km

 • cztery przetargi są przed otwarciem ofert
 • 12 postępowań jest po otwarciu ofert (w tym: dla czterech zakończyła się kontrola Prezesa UZP, w kolejnych trzech oczekuje się zakończenia kontroli, a dla pięciu trwa wybór najkorzystniejszej oferty)

Planowane przetargi do końca roku na inwestycje:

W 2022 r. planowano ogłosić przetargi na odcinki z PBDK oraz PB100 o łącznej długości 183 km. Z tej puli ogłoszono przetargi dla blisko 79 km dróg:

 • S12 Chełm – Dorohusk – 23 km
 • S19 Jawornik – Lutcza – 5,2 km
 • S19 Lutcza – Domaradz – 6,4 km
 • S19 Domaradz – Iskrzynia – 12,5 km
 • S74 Kielce Zachód – Kielce (DK73) – 5 km
 • DK11 rondo Janiska – Kołobrzeg Wschód – 1,5 km
 • DK79 obwodnica Zabierzowa – 10,3 km
 • S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (dobudowa II jezdni, poza PBDK) – ok. 15 km

Do końca roku ruszą postępowania na wyłonienie wykonawców kolejnych jedenastu odcinków o łącznej długości ok. 102 km:

 • S12 Piaski – Dorohucza – 9,8 km
 • S12 Dorohucza – Chełm – 22,5 km
 • S17 Piaski Wschód – Łopiennik – 16,7 km
 • S17 Krasnystaw Północ – Izbica – 18,8 km
 • S17 Izbica – Zamość Sitaniec – 9,9 km
 • DK28 obwodnica Zatora – 2,1 km
 • DK65 obwodnica Gąsek – 3,2 km
 • DK74 obwodnica Dzwoli (realizacja obwodnicy połączona będzie z rozbudową DK74 Janów Lubelski – Frampol) – łącznie 11,9 km
 • DK74 obwodnica Gorajca – 6,7 km

Po przyjęciu przez Radę Ministrów nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) GDDKiA będzie mogła ogłosić kolejne przetargi na nowe zadania jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Są to m.in. następujące odcinki nowych dróg:

 • S7 Czosnów – Kiełpin – 22,1 km
 • S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo – 6 km
 • S11 Bobolice – Szczecinek – 25,1 km
 • S16 Olsztyn Wschód – Barczewo (II jezdnia) – 11,4 km
 • S16 Barczewo – Biskupiec (II jezdnia) – 18,2 km
 • S74 Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa – 30 km
 • S74 Łagów – Jałowęsy – Tomaszów – 18,3 km
 • S74 granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów – 27,5 km

Przygotowywane są ogłoszenia postępowań przetargowych dla dokumentacji projektowej dla ważnych odcinków dróg, które będą realizowane z uwagi na złożony proces budowy pod ruchem w systemie tradycyjnym:

 • S7 Kiełpin – Warszawa – 12,9 km
 • A2 Łódź Północ – Konotopa – 88 km poszerzenia o dodatkowy pas ruchu

Inwestycje w przygotowaniu

 • 78 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1746,4 km
 • 85 obwodnic (z PB100) o łącznej długości 748,8 km
 • S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina ok. 50 km
 • S5 Wirwajdy – Nowe Marzy ok. 90 km
 • S16 Ełk – Knyszyn ok. 69 km
 • S50/A50 Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ok. 96 km

Plan na 2022 rok zakłada:

oddanie do ruchu łącznie 345,5 km nowych dróg:

 • 46,1 km autostrad,
 • 253,1 km dróg ekspresowych,
 • 46,3 km dróg klasy GP (obwodnic).

Odcinki oddane do ruchu od początku 2022 r.

 • DK73 Kielce – Brzeziny/Morawica 4,20 km
 • S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem 8,23 km
 • S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik 19,95 km
 • DK35 obw. Wałbrzycha (odc. pozamiejski) 1,10 km
 • S3 węzeł Kijewo 1,69 km
 • S14 Łódź Lublinek – Aleksandrów Łódzki 12,18 km
 • S7 Napierki – Mława 13,97 km (dwie jezdnie, obecnie z ograniczeniem prędkości, trwają jeszcze prace)
 • S7 Pieńki – Płońsk 13,75 km (dwie jezdnie, obecnie z ograniczeniem prędkości, trwają jeszcze prace)
 • DK51 obwodnica Smolajn 1,75 km (pierwsza z Programu budowy 100 obwodnic)
 • DK9 obwodnica Iłży 7,2 km
 • S7 Warszawa Lotnisko – Lesznowola 6,48 km

i planowane do końca 2022 roku

 • A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk 24,20 km
 • A18 od km 11+860 do 33+760 21,90 km
 • S3 Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa) 15,31 km
 • S5 Nowe Marzy – Świecie Południe 23,31 km
 • S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ 22,36 km
 • S6 Bożepole Wielkie – Luzino 10,40 km
 • S6 Luzino – Szemud 10,30 km
 • S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack 20,19 km
 • S7 Lesznowola – Tarczyn Północ 14,80 km (planowana przejezdność na ciągu głównym, zakończenie budowy w przyszłym roku)
 • S7 Naprawa – Skomielna Biała 3,05 km
 • S17 Warszawa Wschód – Lubelska 2,5 km
 • S61 Szczuczyn – Ełk Południe 23,26 km
 • S61 koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek 24,16 km
 • DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego 17,73 km
 • DK40 obwodnica Kędzierzyna Koźla (etap II) 14,33 km

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) – zaktualizowany 16 czerwca 2020 r.

Zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 166,5 mld zł, w tym:

 • 324,2 km autostrad,
 • 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) – Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji),
 • 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km,

– oraz budowę drogi klasy GP długości 47,7 km.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1764,5 km (A 132,5 km, S 1444 km i GP 188,1km).

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 107,6 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 7,7 km).

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy:

 • 32,1 km autostrad,
 • 1257,8 km dróg ekspresowych,
 • 1 obwodnica o długości 12,2 km,
 • oraz przebudowa drogi do klasy GP o długości 64 km.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:

 • oddano do użytku obwodnicę Smolajn na DK51
 • w realizacji jest 14 inwestycji o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł,
 • w przygotowaniu jest 85 inwestycji o łącznej długości ok. 748,8 km.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top