Praca

Podkarpacie: najwięcej bezrobotnych wśród osób młodych

bezrobocie podkarpackie

Bezrobocie/Podkarpacie. Na koniec listopada 2022 roku największą grupę wiekową wśród bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy stanowili ludzie młodzi.

Pod względem wykształcenia najwięcej było bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Blisko dwie trzecie stanowili bezrobotni mieszkający na wsi.

W urzędach pracy na Podkarpaciu w końcu listopada 2022 roku zarejestrowanych było ogółem 68,0 tys. bezrobotnych. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 18,3 tys. bezrobotnych. Jeżeli dodać do tego bezrobotnych w wieku 18-24 lata (9,2 tys.), to młodzi bezrobotni do 34 lat stanowili 40,3% wszystkich bezrobotnych.

Osób pozostających bez pracy w wieku 35-44 lata było 17,0 tys., 45-54 lata – 13,0 tys., a 55 i więcej lat – 10,7 tys.

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej osób było z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 18,7 tys. Następnie z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym – 18,0 tys., gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym – 12,7 tys., wyższym – 10,9 tys., a ze średnim ogólnokształcącym 7,8 tys. Na wsi mieszkało 62,9% wszystkich bezrobotnych.

Na koniec listopada 2022 roku, w porównaniu z końcem listopada 2021 roku, ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 8,7 tys. osób. Zmniejszeniu uległa liczba bezrobotnych we wszystkich grupach wiekowych oraz na wszystkich poziomach wykształcenia. Na wsi liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5,1 tys. osób tj. o 10,7%.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top