Inwestycje

Podkarpacie: projekt budżetu na 2022 rok. Jakie będą inwestycje?

budżet podkarpacie 2022

Dochody w wysokości ponad 1,4 mld zł i wydatki na poziomie ponad 1,5 mld zł – to najważniejsze założenia projektowanego budżetu województwa podkarpackiego na 2022 r.

Dokument został przedstawiony na poniedziałkowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego.

Prezentując założenie przyszłorocznego budżetu, marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl powiedział, że jest to „budżet inwestycyjny i dynamiczny”.

„W budżecie utrzymujemy dynamiczne tempo rozwoju województwa z ostatnich lat. Dynamika jest widoczna też w statystykach, m.in. poprawia się pozycja województwa, jeśli chodzi o PKB” – podał marszałek.

Ortyl podkreślił, że budżet na 2022 r. będzie realizował strategię rozwoju regionu. „Zapewnia realizację nowych inwestycji, zadań z UE i programów rządowych” – zapewnił.

Marszałek zwrócił uwagę, że zapisane w przyszłorocznym budżecie wydatki wzrosły o 26 proc. a dochody są większe o 17 proc. niż w tegorocznym budżecie.

Deficyt budżetu wyniesie niemal 158 mln zł i będzie finansowany ze środków własnych, z rozliczeń z lat ubiegłych.

Ortyl zaznaczył, że zarząd nie planuje zaciągać żadnych kredytów. Zastrzegł przy tym, że to nie oznacza, że w ciągu przyszłego roku nie pojawi się taka konieczność.

Jak powiedział Ortyl, pandemia spowodowała, że budżet został przygotowany ostrożnie. Dodał, że na inwestycje w służbę zdrowia zaplanowano dużą kwotę – ponad 82 mln zł. Wśród tych inwestycji jest m.in. zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej czy modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Jak podał Ortyl, w budżecie na 2022 r. zaplanowano na wydatki bieżące 768,7 mln zł. Natomiast na wydatki majątkowe tzw. inwestycyjne przeznaczono kwotę 791,4 mln zł.

W czasie debaty w imieniu klubu PiS mówił radny Bogdan Romaniuk. Ocenił on, że jest to dobry budżet. Dodał, że bardzo pozytywną sprawą jest to, że nie trzeba zaciągać kredytów, aby spłacać deficyt przyszłorocznego budżetu.

Szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Piotr Tomański powiedział, że spłata deficytu będzie pochodziła ze środków własnych, które nie zostały wykorzystane.

„Biorąc pod uwagę inflację, to w przyszłym roku siła nabywcza pieniędzy będzie niższa. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy” – mówił.

Tomański zaznaczył, że klub KO będzie teraz pracował nad budżetem i ostateczną decyzję, czy poprze budżet, podejmie na kolejnej sesji, kiedy będzie on głosowany.

Przewodniczący klubu PSL w sejmiku Jan Tarapata ocenił, że założenia przyszłorocznego budżetu są dość ambitne, dlatego, jego zdaniem, budżet będzie musiał być aktualizowany po pierwszym półroczu 2022 r. Zwrócił też uwagę, że w dokumencie zapisano podwyżki dla pracowników urzędu marszałkowskiego.

W projekcie budżetu na 2022 r. zapisano na inwestycje wieloletnie niemal 594 mln zł. Natomiast na inwestycje jednoroczne zaplanowano na kwotę 197,5 mln.

Największa kwota, jak co roku, przeznaczona jest na inwestycje drogowe, w 2022 r. na tego typu zadania wydanych zostanie 477 mln zł. Na inwestycje kolejowe zapisana została kwota niemal 80 mln zł.

Na kulturę zaplanowano kwotę 16,8 mln zł, w tym m.in. na utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt na poziomie 157,9 mln zł, który finansowany będzie środkami pochodzącymi z rozliczenia roku 2020 w kwocie 156,2 mln zł i środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1,7 mln zł.

W roku 2022 dokonana zostanie spłata pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 21,6 mln zł, zaciągniętych w latach 2010-2015.

W przyszłym roku ponad 1 mln zł przeznaczone zostanie na dotacje inwestycyjne dla policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top