Inwestycje

Podkarpacie: przetarg na doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych

przetarg doświetlenie przejście dla pieszych

GDDKiA ogłosiła przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach krajowych numer 28, 77, 84, 94 i 9.

W sumie doświetlonych będzie 241 przejść dla pieszych.

Termin składania ofert mija 30 czerwca 2022 r.

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Więcej szczegółów odnośnie przetargów na stronach GDDKiA

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top