News

Podkarpackie muzea są chętnie odwiedzane. Rośnie liczba zwiedzających

muzeum podkarpacie
Zdjęcie poglądowe

Podkarpacie/Muzeum. W 2023 r. w porównaniu z 2022 r. znacznie wzrosła liczba zwiedzających muzea w województwie podkarpackim.

Więcej było również zorganizowanych przez podkarpackie muzea wystaw czasowych w kraju, natomiast mniej za granicą. W 2023 r. mniejsza była niż w 2022 r. liczba zwiedzających podczas Nocy Muzeów.

W 2023 r. na Podkarpaciu funkcjonowało 46 muzeów i 15 oddziałów muzealnych. Z ogólnej liczby placówek 27 było przystosowanych do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólne zbiory muzeów i oddziałów muzealnych liczone w sztukach wyniosły 1,3 mln muzealiów.

Muzea z województwa podkarpackiego zorganizowały łącznie 307 wystaw czasowych w kraju, z tego 168 wystaw własnych,69 współorganizowanych, 65 wypożyczonych z innych placówek krajowych i 5 z muzeów z zagranicy. Poza tym zorganizowano 3 wystawy za granicą, które odwiedziło 9,5 tys. osób.

Łącznie podkarpackie muzea w 2023 r. odwiedziło 1,1 mln osób, z czego 13,0% stanowiła młodzież szkolna. W Noc Muzeów podkarpackie muzea odnotowały 27,3 tys. zwiedzających.

W 2023 r. w porównaniu z 2022 r. liczba zwiedzających muzea na Podkarpaciu zwiększyła się o 238,2 tys. osób. Natomiast liczba zwiedzających podczas Nocy Muzeów była o 11,8 tys. mniejsza niż w 2022 r.

Podkarpackie muzea w 2023 r. zorganizowały o 51 więcej wystaw czasowych w kraju niż rok wcześniej, natomiast o 4 wystawy mniej za granicą. Mniejsza była również liczba zwiedzających wystawy za granicą (o 7,4 tys.).

Ogólna liczba muzeów zmniejszyła się o 2 placówki, z kolei o 3 wzrosła liczba oddziałów muzealnych.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top