Turystyka

Pogórze Dynowskie ma być bardziej atrakcyjne dla turystów

pogórze dynowskie

Pogórze Dynowskie. Związek Gmina Turystycznych Pogórza Dynowskiego ogłosił przetarg na budowę, przebudowę i remont infrastruktury turystycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Zadania:

Przebudowa istniejącego budynku magazynowo-składowego ze zmianą sposobu użytkowania na wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz sanitariaty ogólnodostępne – etap I.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje część robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej tj.:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty murowe;
 • roboty betonowe;
 • posadzki;
 • dach;
 • instalacje elektryczne (bez fotowoltaiki i oświetlenia terenu);
 • instalacje sanitarne (roboty ziemne, kanalizacja, C.O.).

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II.

1. Zakres robót zakłada wykonanie części z opracowanej dokumentacji, która dotyczy zakresu:

 • obiekty małej architektury (użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku): ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, obiekty architektury ogrodowej: pergole na pnącza i pergolę z mgiełką;
 • wiaty z ławo-stołami;
 • ścieżki;
 • chodniki z kostki;
 • zagospodarowanie terenu zielenią: trawniki;
 • przyłącz wodociągowy.

Budowa otwartej strefy aktywności na działkach nr 1775/1 i 1775/2 w Jaworniku Polskim.

1. Przedmiotem zadnia jest budowa następujących obiektów:

 • skatepark – z gotowych elementów;
 • boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej z piłkochwytami;
 • chodniki dojściowe i spacerowe;
 • ławki parkowe i kosze na śmieci;
 • lampy oświetleniowe solarne;
 • zieleń wysoka i niska.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 220, 2681, 2708 w Warze, dz. nr ewid. 2239 w Nozdrzcu, dz. nr ewid. 2805, 2953 w Hłudnie (Perczówka – Gacówki).

1. W ramach inwestycji planuje się wykonać remont drogi gminnej po śladzie istniejącej drogi i w granicy istniejącego pasa drogowego.

2. Nawierzchnia jezdni:

 • nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 10 cm;
 • podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/62 gr. 15 cm;
 • istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego po profilowaniu i zagęszczeniu.

3. Nawierzchnia poboczy:

 • kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.

4. Odwodnienie

 • Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie ukształtowanie pochyleń poprzecznych oraz podłużnych jezdni i poboczy oraz przez istniejące rowy drogowe, które zostaną odtworzone w ramach przedmiotowego zadania celem stworzenia trasy rowerowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-03 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top