Inwestycje

Pogórze Dynowskie zaoferuje więcej atrakcji. Jedną z nich będzie wieża widokowa

pogórze dynowskie
Zdjęcie poglądowe

Pogórze Dynowskie. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego ogłosiło przetarg na budowę, przebudowę i remont infrastruktury turystycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia: Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa odcinków dróg gminnych na działkach o nr ewid. 35, 330 w m. Błażowa Górna oraz dz. nr 298, 2641 w m. Futoma polegająca na poprawie infrastruktury szlaku tras rowerowych Green Velo na terenie gminy Błażowa.

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 35 w miejscowości Błażowa Górna. Całkowita długość odcinka przebudowy drogi wynosi 300 m. Szerokość korony drogi: 4,00 m, w tym: jezdnia – 3,00 m, obustronne pobocza o szerokości po 0,5 m.
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 330 w miejscowości Błażowa Górna. Całkowita długość odcinka przebudowy drogi wynosi 950 m. Szerokość korony drogi: 4,00 m, w tym: jezdnia – 3,00 m, obustronne pobocza o szerokości po 0,5 m.
3. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 298 w miejscowości Futoma. Całkowita długość odcinka przebudowy drogi wynosi 195 m. Szerokość korony drogi: 3,10 m, w tym: jezdnia – 2,50 m, obustronne pobocza o szerokości po 0,3 m.
4. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce o nr ewid. 2641 w miejscowości Futoma. Całkowita długość odcinka przebudowy drogi wynosi 485 m. Szerokość korony drogi: 3,50 m, w tym: jezdnia – 2,50 m, obustronne pobocza o szerokości po 0,5 m.

Przebudowa istniejącego budynku magazynowo-składowego ze zmianą sposobu użytkowania na wypożyczalnię sprzętu turystycznego oraz sanitariaty ogólnodostępne – etap I.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje część robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej tj.:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty murowe;
 • roboty betonowe;
 • posadzki;
 • dach;
 • instalacje elektryczne (bez fotowoltaiki i oświetlenia terenu);
 • instalacje sanitarne (roboty ziemne, kanalizacja, C.O.).

Przebudowa dróg oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie Gminy Dydnia:

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1938, 1933 w km 0+000 do km 3+140 w miejscowości Wydrna, gmina Dydynia.
2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej „KRZYWE NA DZIAŁ” na działkach nr 218 w km 1+000 do km 2+400 w miejscowości Krzywe, gmina Dydynia.
3. Zagospodarowanie istniejącego placu rekreacyjnego na działce nr 745/5 w Witryłowie – nad sanem przy kładce.

Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na obiekcie Stanica wodna „Pod Dębiną” w Bachórzu.

1. Przedmiotem zadania jest remont istniejących boisk sportowych na działce nr ewid. 1704/3 w miejscowości Bachórz wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa naukowego placu zabaw.

Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę parkingów przy ul. Bartkówka w Dynowie.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje część robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej tj.:

 • budowa części drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w ilości 7 szt. na dz. nr ewid. 925 położonej przy ul. Bartkówka w Dynowie;
 • budowę parkingu wraz z oświetleniem terenu i przykryciem rowu (zlokalizowane przy bud. nr 120 na dz. nr ewid. 2704, 2702, 2699/2);
 • miejsca postojowe w ilości 5 szt. wraz z dojazdem (zlokalizowane przy bud. nr 105 na działkach nr ewid. 3673, 1946/2 i 1946/3).

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II.

1. Zakres robót zakłada wykonanie części z opracowanej dokumentacji, która dotyczy zakresu:

 • obiekty małej architektury (użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku): ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci, obiekty architektury ogrodowej: pergole na pnącza i pergolę z mgiełką;
 • wiaty z ławo-stołami;
 • ścieżki;
 • chodniki z kostki;
 • zagospodarowanie terenu zielenią: trawniki;
 • przyłącz wodociągowy.

Budowa otwartej strefy aktywności na działkach nr 1775/1 i 1775/2 w Jaworniku Polskim.

1. Przedmiotem zadnia jest budowa następujących obiektów:

 • 10 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych);
 • droga dojazdowa do miejsc postojowych;
 • skatepark – z gotowych elementów;
 • boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej z piłkochwytami;
 • flowpark z urządzeniami do ćwiczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • dwie wiaty grilowe o wym. 4 x 4 m;
 • chodniki dojściowe i spacerowe;
 • ławki parkowe i kosze na śmieci;
 • lampy oświetleniowe solarne;
 • zieleń wysoka i niska.

Budowa wieży widokowej na punkcie widokowym w Krzywczy.

1. Przedmiotem zadania jest budowa stalowej wieży widokowej o wysokości całkowitej 37,5 m na działce nr ewid. 983 w miejscowości Krzywcza. Wieża widokowa ma podstawę trójkąta równobocznego o długości boku 7,0 m. Wieża złożona jest z sześciu segmentów. Pięć dolnych segmentów o wysokości 6,3 m ma formę ośmiościanów. Ostatni górny segment wieży tworzy podstawę zadaszenia górnej platformy widokowej. Platforma widokowa znajduje się na poziomie 32,025 m i stanowi sześciokąt o boku 3,81 m. Wejście na szczyt wieży odbywać się będzie w środku trzonu wieży poprzez schody kręcone. Schody wyposażone zostaną w cztery spoczniki, stanowiące jednocześnie dodatkowe platformy widokowe. Konstrukcja wieży posadowiona zostanie na płycie fundamentowej składającej się z trzech wzajemnie połączonych kwadratowych stóp stabilizowanych mikropalami. Z płyty wyprowadzone zostaną trzy trzony fundamentowe na których oparte zostaną krawężniki wieży oraz jeden stanowiący fundament dla rury centralnej schodów oraz pierwszy stopień.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 220 w Warze, dz. nr ewid. 2239 w Nozdrzcu, dz. nr ewid. 2805 w Hłudnie (Perczówka – Gacówki).

1. W ramach inwestycji planuje się wykonać remont drogi gminnej po śladzie istniejącej drogi i w granicy istniejącego pasa drogowego.

2. Nawierzchnia jezdni:

 • nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 10 cm;
 • podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/62 gr. 15 cm;
 • istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego po profilowaniu i zagęszczeniu.

3. Nawierzchnia poboczy:

 • kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.

4. Odwodnienie

 • Odwodnienie powierzchniowe realizowane jest przez odpowiednie ukształtowanie pochyleń poprzecznych oraz podłużnych jezdni i poboczy oraz przez istniejące rowy drogowe, które zostaną odtworzone w ramach przedmiotowego zadania celem stworzenia trasy rowerowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-05 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top