Inwestycje

Połączenia z Rzeszowa do Kolbuszowej w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej

pka rzeszów kolbuszowa jasionka dębica przeworsk strzyżów
fot. A. Magda

Wraz z Nowym Rokiem na podkarpackie tory wyjechało dodatkowo 26 pociągów „Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej” w relacji Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów.

Było to możliwe dzięki zakończeniu prac związanych z elektryfikacją linii 71, dzięki czemu pasażerowie mogą się już przemieszczać wygodnymi pociągami elektrycznymi.

Przejazd Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną z Rzeszowa do Kolbuszowej będzie się odbywać w następujących godzinach: 6:12, 7:17, 8:31, 10:27, 11:33, 14:02, 15:14, 17:07, 18:15, 18:54, 20:15, 21:00, 22:32. Natomiast z Kolbuszowej do Rzeszowa będzie można pojechać w godzinach: 6:12, 7:22, 7:59, 9:46, 11:33, 12:53, 14:40, 16:29, 17:43, 18:59, 20:15, 21:38, 23:26. Podróż na tym odcinku będzie trwała średnio około 30 minut.

Za przejazd z Rzeszowa do Kolbuszowej trzeba będzie zapłacić – 7 zł (bilet normalny), z kolei studenci zapłacą połowę tej ceny, a zatem – 3,43 zł, natomiast uczniowie – 4,41 zł. Oferta miesięczna prezentuje się atrakcyjnie, bo cena biletu normalnego wynosi – 210,00 zł, dla studentów – 102,90 zł, a dla uczniów – 107,10 zł.

Uruchomienie pociągów aglomeracyjnych w ramach realizowanej przez samorząd województwa inwestycji Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na linii do Kolbuszowej jest możliwe dzięki zakończonym pracom związanym z elektryfikacją linii kolejowej nr 71 (elektryfikacja zrealizowana przez PKP PLK). Koszt elektryfikacji linii z Rzeszowa do Ocic, wraz z budową mijanki na tej linii wyniósł w sumie 120 mln złotych.

W ramach zadania pod nazwą: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w Kolbuszowej zrealizowano kilka ważnych inwestycji, jak: przebudowa budynku dworca PKP, budowa parkingu przy stacji kolejowej na 60 miejsc postojowych oraz przebudowa ulic – Ks. Ludwika Ruczki oraz Fabrycznej. Na przystanku kolejowym w Kolbuszowej Górnej wybudowano z kolei parking na 20 miejsc postojowych wraz z chodnikami. Natomiast w Widełce wybudowano drogę dojazdową na odcinku ok. 200 metrów do przystanku kolejowego, powstały też zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

Przewozy kolejowe w ramach PKA zostały uruchomione z początkiem stycznia 2021 roku na trzech liniach: Rzeszów – Dębica – Rzeszów, Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów oraz w niepełnym wymiarze na linii Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów. W 2021 roku średnio na dobę, w dni robocze POLREGIO uruchamiało 74 pociągi aglomeracyjne PKA.

Teraz, po uruchomieniu połączeń na kolejnej linii PKA Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów i dodaniu kolejnych 26 pociągów, będzie kursowało w ciągu doby w sumie 100 pociągów, które będą uzupełniały tym samym ofertę regionalnych pociągów wojewódzkich.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z największych obecnie realizowanych przedsięwzięć w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na Podkarpaciu. Oferta pociągów aglomeracyjnych jest uzupełnieniem kolejowych połączeń regionalnych, na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są realizowane przez spółkę PolRegio S.A. na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W ramach PKA w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa powstanie hala technologiczna wraz układem torowym, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Umowę na budowę hali podpisano w kwietniu 2021 roku. Hala o długości około 140 metrów będzie wyposażona w niezbędne stanowiska do należytego utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 136 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi około 40 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, będzie realizowało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. Hala zostanie oddana do użytku we wrześniu 2023 roku.

W ramach PKA powstanie także nowa linia kolejowa z Rzeszowa do Jasionki. Będzie ona miała ok. 5 km długości, a przystanek przy lotnisku będzie połączony z terminalem lotniczym. Koszt inwestycji wyniesie około 80 mln złotych.

Do obsługi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej zakupiono 10 sztuk nowoczesnych pojazdów kolejowych (8 sztuk elektrycznych na linie zelektryfikowane oraz 2 sztuki spalinowych na linii 106 w relacji Rzeszów- Strzyżów). Każdy z pojazdów jest wyposażony w zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED, wewnętrznymi monitorami LCD oraz przystankowym system informacji komunikacji miejskiej.

Bezpieczeństwo pasażerów wspomaga system monitoringu wnętrza pojazdu oraz Intercom umożliwiający kontakt z kabiną maszynisty. Przedziały pasażerskie są wyposażone w system gaszenia pożaru, klimatyzację przestrzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych. Dostępne jest także wifi. W każdym pojeździe dostępne są biletomaty umożliwiające gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności.

Pojazdy są również przystosowane do przewożenia pasażerów z ograniczeniami ruchowymi, dla których wyznaczono specjalne miejsca wyposażone w uchwyty do zamocowania wózków inwalidzkich oraz rampy, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, matkom z małymi dziećmi oraz rowerzystom, dla których będą wydzielone miejsca do przewożenia rowerów.

W pociągach PKA obowiązuje ten sam Regulamin Przewozu, ulgi/regulacje taryfowe co w innych pociągach REGIO, honorowane są również bilety zapisane na kartach miejskich ZTM Rzeszów z ofertą “Autobus + Pociąg” zarówno w strefie I jak i II. Podróżny z ważnym biletem jednorazowym, miesięcznym, kwartalnym, sieciowym lub innym może podróżować zarówno pociągiem w ramach PKA jak i innym pociągiem REGIO. Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem wspólnego biletu na cały obszar działania PKA wraz z ZTM Rzeszów oraz PKS Rzeszów.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top