Inwestycje

Ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Nowej Dęby

nowa dęba obwodnica przetarg ponowny budowa

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9.

Postępowanie dotyczy opracowania Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia.

Jest to drugie postępowanie przetargowe dla tego zadania. Poprzednie zostało unieważnione 1 lutego br. Powodem takiej decyzji były kwoty złożonych ofert, które znacznie przewyższały szacunkową wartość zamówienia. Szczegółowo pisaliśmy o tym tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40792/Uniewaznienie-przetargu-na-opracowanie-dokumentacji-dla-obwodnicy-Nowej-Deby.

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu

Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Głównym celem Studium korytarzowego (SK) i Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, DŚU.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
 • budowę oświetlenia drogowego
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią

obwodnica nowej dęby przetarg budowa

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
 • Jasła w ciągu DK73,
 • Kolbuszowej w ciągu DK9,
 • Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
 • Nowej Dęby w ciągu DK9,
 • Pilzna w ciągu DK73,
 • Przemyśla w ciągu DK28/77,
 • Sanoka w ciągu DK84 - II etap.

Na jakim etapie jest przygotowanie poszczególnych zadań, pisaliśmy tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40825/Realizacja-Programu-budowy-100-obwodnic-w-wojewodztwie-podkarpackim.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top