Biznes

Porozumienie mniejszościowych akcjonariuszy FO Dębica

dębica fabryka opon akchonariusze

Dębica/Akcjonariusze. Czterech akcjonariuszy Dębicy, w tym OFE NN i OFE PKO, podpisało porozumienie.

Dotyczy prowadzenia trwałej polityki wobec spółki celem wspólnego podjęcia działań prowadzących do uchylenia możliwego naruszenia praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych – poinformowała Dębica w komunikacie.

Spółka podała, że porozumienie podpisało czterech akcjonariuszy: FRAM FIZ, Lemuria Partners Sicav P.L.C, OFE Nationale-Nederlanden oraz PKO BP Bankowy OFE

Strony porozumienia łącznie posiadają 895.997 akcji spółki, co odpowiada 6,49 proc. ogólnej liczy głosów na WZ.

W ich ocenie interesy akcjonariuszy mniejszościowych spółki naruszać mogą umowy sprzedaży większości produkowanych przez Dębicę opon do podmiotów z grupy Goodyear, z której to sprzedaży spółka uzyskuje niską marżę, zawieranie i warunki umów pożyczek, na mocy których Dębica udostępnia spółce powiązanej środki pieniężne na warunkach, które odbiegać mogą od cen rynkowych.

W opinii stron porozumienia ich interesy naruszać mogą także uchwały w sprawie podziału zysku oraz wieloletniej polityki grupy Goodyear w tym zakresie, w ramach której od 2010 r. „istotna część zysku wypracowywanego corocznie przez Spółkę przeznaczana jest na kapitał zapasowy, z którego to kapitału środki są przeznaczane na udzielanie wyżej wymienionych pożyczek”.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top