Inwestycje

Postęp prac na odcinku DK28 Przemyśl-Medyka

przemyśl medyka dk28 rozbudowa kiedy koniec
fot. GDDKiA

Rozbudowa DK28 na odcinku Przemyśl – Medyka prowadzona jest w śladzie dotychczas istniejącej drogi. Z uwagi na specyfikę robót odcinek został podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie wykonywane są  prace związane z budową jezdni prawej. W drugim etapie Wykonawca przystąpi do realizacji jezdni lewej.

Obecnie wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni na odcinku leżącym bezpośrednio przed Drogowym Przejściem Granicznym w Medyce. Na tym odcinku wykonywana jest podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

Na pozostałym odcinku prowadzone są roboty ziemne (wykopy i nasypy), wykonywana jest konstrukcja nawierzchni (warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy mrozoochronne) oraz budowane są zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Wykonanie warstwy ścieralnej na całym odcinku planowana jest w przyszłym roku.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top