Inwestycje

Postępują prace przy budowie S19 Rzeszów-Babica. Powstają estakady [zdjęcia]

s19 rzeszów babica
fot. GDDKiA

Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej s19 Rzeszów Południe-Babica.

Obecnie trwają prace m.in. na estakadach. Na estakadzie ES-5 w Mogielnicy rozpoczęto betonowanie ustroju nośnego, natomiast na estakadzie ES-7 w Lutoryżu trwa nasuwanie ustroju nośnego – tak poinformowała GDDKiA

Zaawansowanie prac w branży mostowej wynosi 70 proc.

W okresie zimowym prowadzono prace w ograniczonym zakresie, głównie roboty ziemne, wykopy i nasypy. Rozpoczęto też wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, zakończono wykonywanie przeciążeń przed estakadą ES1 w Racławówce a także przeciążenia na węźle Babica. W zakresie branży drogowej wykonawca ułożył również warstwy konstrukcyjne na rondzie i jezdni dodatkowej.

Na estakadzie ES5 w Mogielnicy zakończono prace przy ustroju nośnym jezdni prawej oraz wykonano pierwszą część betonowania jezdni lewej.

Na estakadzie ES9 w Lutoryżu zakończono roboty fundamentowe oraz rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych podpór.

Na estakadzie ES7 w Lutoryżu zakończono wykonywanie ustrojów nośnych i systematycznie nasuwano kolejne segmenty, zaś na estakadzie ES1 prowadzono prace związane z wykonywaniem kap chodnikowych.

Okres zimowy upłynął na konserwacji oraz przygotowaniu systemów maszyny TBM do przedłużonego postoju. W zakładzie prefabrykacji kontynuowano produkcję prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu tzw. ringów.

Najbliższe miesiące to kontynuacja robót ziemnych dla całości zadania (nasypy i wykopy) oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych na trasie głównej od estakady ES1 do ES5, na jezdniach dodatkowych i na węźle Babica.

Końcem roku planowane jest także udostępnienie do ruchu wiaduktu nad koleją na DK19 w Babicy.

W tym roku zostanie zakończona większość prac zasadniczych na obiektach mostowych, przepustach oraz murze oporowym M1. Planuje się, że do ruchu oddane zostaną obiekty: WD3 w Mogielnicy i WD8 w Lutoryżu.

Na estakadzie ES5 zakończone zostaną prace związane z wykonaniem ustrojów nośnych i rozpoczną się prace wykończeniowe.

Na estakadzie ES9 kontynuowane będą roboty związane z wykonaniem podpór oraz rozpocznie się wykonywanie ustrojów nośnych.

Na estakadach ES1, ES7, ES10 i ES11 w Babicy oraz na przejeździe gospodarczym PG12 prowadzone będą prace związane z wykonaniem wyposażenia.

W tym roku rozpocznie się również drążenie tunelu maszyną TBM.

s19 rzeszów babica

fot. GDDKiA

s19 rzeszów babica

fot. GDDKiA

s19 rzeszów babica

fot. GDDKiA

s19 rzeszów babica

fot. GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top