News

Potężny wzrost wartości zapytań o kredyty mieszkaniowe

kredyty mieszkaniowe 2024

W maju 2024 roku, banki oraz SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) zapytania o kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę o 45,4% wyższą niż w maju 2023 roku.

Liczba wniosków wzrosła o 20,6% rok do roku, osiągając 26,99 tys., chociaż w porównaniu z poprzednim miesiącem zanotowano spadek o 16,6%.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w maju 435,54 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,8% w porównaniu do maja 2023 roku oraz wzrost o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Główny analityk Grupy BIK, Waldemar Rogowski, zauważył, że popyt na kredyty mieszkaniowe spadł po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Mimo to, popyt pozostaje wyższy o 30-40% niż w pierwszym półroczu 2023 roku, choć jest niższy o około 30-40% niż w drugiej połowie 2023 roku.

Rogowski przypisuje 20-procentowy wzrost liczby wniosków w porównaniu do maja 2023 roku efektowi „niskiej bazy” z poprzedniego roku, kiedy to wysokie stopy procentowe oraz spadek realnych wynagrodzeń zamroziły popyt na kredyty.

Drugim czynnikiem wpływającym na poziom Indeksu jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowych 435,5 tys. zł, co jest efektem rosnących cen nieruchomości oraz wzrostu zdolności kredytowej, wynikającego z realnego wzrostu wynagrodzeń przy stabilnym poziomie stóp procentowych.

Rogowski sugeruje, że w przyszłości liczba wniosków może się ustabilizować na poziomie około 20-25 tys. miesięcznie, chyba że zostanie wprowadzony nowy program wsparcia kredytobiorców, który mógłby stymulować dalszy wzrost zapotrzebowania na kredyty mieszkaniowe.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top