Inwestycje

Powiat Przemyski przyjął budżet na 2023 rok. Jakie są planowane inwestycje?

powiat przemyski budżet 2023 inwestycje
fot. Powiat Przemyski

Przemyśl. Powiat Przemyski planuje dochody na poziomie 78 017 140,63 zł, a wydatki 116 896 709,12 zł.

Deficyt w wysokości 38 879 568,49 zł pokryją przychody z wolnych środków w wysokości 1 000 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 929 556,29 zł oraz z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 36 950 012,20 zł.

Starosta przemyski Jan Pączek prezentując najważniejsze założenia uchwały budżetowej, na samym wstępie podkreślił dobre rezultaty, będące efektem dotychczasowej polityki finansowej prowadzonej przez powiat.

Starosta przedstawił najistotniejsze plany inwestycyjne na 2023 rok. Znalazły się w wśród nich inwestycje nowe jak i te, które zostały rozpoczęte w roku 2022 i będą kontynuowane w nadchodzącym roku.

W kontynuowanych starosta przemyski wymienił następujące inwestycje:

– „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – wkład własny tej inwestycji to 12 000 000, 00 zł.

– Przebudowa dachów budynków: urzędu i jednostek podległych przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 3 590 450, 65 – dofinansowanej z Polskiego Ładu.

W nowych natomiast znalazły się takie inwestycje jak:

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – całość inwestycji wyniesie 7 500 000,00 zł z czego powiat przemyski otrzymał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu na kwotę 5 000 000,00 zł.

– „Przebudowa mostu JN101003116 w m. Bachów” – 5 000 000,00 zł.

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze” – całość inwestycji planowana jest w wysokości 3 800 000,00 zł z czego powiat przemyski uzyskał wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu kwotę 2 000 000,00 zł.

– „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079 Brzuska – Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998” przy wkładzie własnym w wysokości 3 000 000,00 zł.

– Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 1 214 625,00 zł przy możliwym pozyskaniu środków zewnętrznych w obiektach w Huwnikach, Nienadowej i Huwnikach.

– Zaplanowaliśmy wzorem lat ubiegłych remont 4 mostów powiatowych wykonanych zasobami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych, w Makowej, Hnatkowicach, Średniej i Przedmieściu Dubieckim na które zaplanowano kwotę blisko 2 ml zł. – zakończył wyliczanie starosta przemyski Jan Pączek.

źródło: Powiat Przemyski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top