Praca

Praca w Stalowej Woli. Jakich pracowników szukają firmy? Zobacz oferty pracy

stalowa wola praca oferty pracy

Praca/Stalowa Wola. Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

Jakie stanowiska pracy i wynagrodzenia oferują firmy ze Stalowej Woli?

Oferty pracy – Stalowa Wola

Praca na tokarni konwencjonalnej

Zakres obowiązków: Obsługa i wykonywanie zleconej pracy na tokarce konwencjonalnej.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: dwie zmiany

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN

Technolog

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie ofert na wykonywanie remontu podzespołów napędowych oraz skomplikowanych części mechanicznych. Przygotowywanie ofert na w/w części i podzespoły oraz remonty urządzeń. Nadzorowanie wykonawstwa, dokumentacji i koordynowanie wykonawstwa remontów i części u podwykonawcy.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 20

Wynagrodzenie brutto: od 2 500 PLN

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Zakres obowiązków: Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 20

Wynagrodzenie brutto: od 2 500 PLN

Tokarz OSN lub CNC

Zakres obowiązków: Obróbka metalu

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Wynagrodzenie brutto: od 24 PLN25,00 zł brutto/godz.

Kierownik działu zakupów

Zakres obowiązków: Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska;
tworzenie strategii zakupowych przedsiębiorstwa; realizowanie przyjętych strategii zakupowych; kierowanie podległym zespołem oraz dbanie o jego rozwój; opracowywanie prognoz dotyczących zakupów; opracowywanie analiz oraz raportowanie wyników działu zakupów; dobieranie i pozyskiwanie nowych dostawców; nadzorowanie i ocenianie okresowych dostawców towarów i usług; negocjowanie warunków handlowych z dostawcami; uczestniczenie w projektach doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa; raportowanie w języku koreańskim.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 7 000 PLN

Dyrektor Wykonawczy

Zakres obowiązków: realizowanie celów statutowych i budżetowych podległej jednostki; tworzenie oraz nadzorowanie wdrożenia krótko- i długoterminowych strategii: realizowanie strategii firmy, analizowanie wyników finansowych jednostki i podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów; opracowywanie planów rozwojowych oddziału firmy; koordynowanie działaniami podległych działów jednostki; podejmowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości produktów i procesów produkcyjnych, organizacji i metod pracy; utrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami (klientami i dostawcami); przygotowywanie i zatwierdzanie budżetów podległej jednostki w części przychodowej i kosztowej; sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu; reprezentowanie jednostki przed kontrahentami zewnętrznymi i pracownikami w ramach posiadanych pełnomocnictw; zarządzanie zasobami ludzkimi w podległej jednostce, w tym branie udziału w planowaniu zasobów ludzkich, w procesach rekrutacyjnych, ocenianiu pracowników, planowanie ścieżek rozwojowych i sukcesji stanowisk; szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników; doskonalenie własnych kompetencji; zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Dodatkowe zadania zawodowe: branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych; budowanie wizerunku firmy na zewnątrz, raportowanie w języku koreańskim.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 10 000 PLN

Administrator stron internetowych

Zakres obowiązków: Aktualizowanie danych na stronie internetowej; modyfikowanie kodu strony internetowej; konfigurowanie serwera stron internetowych oraz serwera baz danych; instalowanie i konfigurowanie oprogramowania stron internetowych; monitorowanie i utrzymywanie poprawności działania oraz dostępności stron internetowych; optymalizowanie działania stron internetowych; raportowanie statystyk ruchu na stronach internetowych; raportowanie obciążenia i wydajności serwera stron internetowych; tworzenie kopii bezpieczeństwa strony internetowej; wdrażanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji na stronach internetowych; konfigurowanie serwera stron internetowych pod kątem bezpieczeństwa; udostępnianie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN

Dyrektor Techniczny Serwisu

Zakres obowiązków: Opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technicznego firmy; kompleksowe zarządzanie działami technicznym (obejmującymi działania związane z: utrzymaniem ruchu, infrastrukturą, mediami, projektami inwestycyjnymi, badaniami i rozwojem itp.) w celu zapewnienia ciągłości, wydajności i optymalizacji procesów produkcyjnych; przygotowanie i realizowanie budżetu podległych działów technicznych; sprawowanie nadzoru nad dokumentacją i infrastrukturą techniczną oraz zarządzanie parkiem maszynowym; planowanie i pełnienie nadzoru nad bieżącymi naprawami, przeglądami i konserwacją maszyn i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad przeglądami i remontami budynków oraz instalacji; współpracowanie z działem produkcji w zakresie doskonalenia procesów i poprawy wydajności; rozwijanie, optymalizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu, w szczególności wdrażanie rozwiązań opartych na dobrych praktykach, włączając eliminację zagrożeń, z obszaru bhp, ochrony środowiska, eliminację i ograniczenie kosztów utrzymania ruchu oraz optymalizację pracy pracowników działu produkcji; przygotowywanie raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, jednostek zewnętrznych itd.; uczestniczenie w opracowywaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wyposażenia technicznego; kierowanie pracą podległego personelu, w tym motywowanie, szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działów technicznych, doskonalenie własnych kompetencji; zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska, raportowanie w języku koreańskim.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 10 000 PLN

Operator CAD

Zakres obowiązków: Przygotowywanie komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, MicroStation, Speedikon i systemów PDS; tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych i ustnych instrukcji; zarządzanie dużą ilością wprowadzanych zmian w rysunku technicznym, tj. zarządzanie systemem czerwonych linii i sprawdzanie czy wszystkie związane z nimi elementy są aktualizowane w ciągu tworzenia całego rysunku; wspieranie inżynierów i projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania; opracowywanie dokumentacji technicznej; zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich, aktualizowanie i testowanie nowych narzędzi CAD/CAE dla wstecznej kompatybilności nowych funkcjonalności; wspieranie rozwoju dokumentacji standardów projektowych, instrukcji obsługi i procedur w celu stworzenia jednolitych rysunków i dokumentacji raportowanie w języku koreańskim. Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Warunki świadczenia pracy: Stacjonarna

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Wynagrodzenie brutto: od 7 000 PLN

Sposób aplikowania na powyższe oferty pracy: za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. Osobiście – ul. Dmowskiego 8. lub telefonicznie 15 6433752
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top