Praca

Praca w Urzędzie Gminy Leżajsk. Na to stanowisko trwa nabór

praca leżajsk urząd gminy

Leżajsk. Wójt Gminy Leżajsk ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze „samodzielny referent” w Urzędzie Gminy Leżajsk (stanowisko doradcy ds. powietrza i energii).

Poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące tego stanowiska.

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) na stanowisku:

1) posiadanie wykształcenia wyższego,

2) minimum 1 – roczny staż pracy,

3) znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,

5) znajomość przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

6) znajomość Programu Ochrony Powietrza oraz tzw. uchwały antysmogowej (Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.),

7) ogólna znajomość zagadnień dotyczących klimatu i środowiska, energii,

8) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

9) dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie,

10) gotowość do podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych),

11) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

12) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

13) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

14) nieposzlakowana opinia,

15) posiadanie obywatelstwa polskiego,

16) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań) na stanowisku:

1) co najmniej 6 – miesięczny staż pracy w administracji rządowej, samorządowej lub w instytucjach ochrony środowiska,

2) prawo jazdy kategorii „B”,

3) samodzielność w realizacji działań (umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem),

4) umiejętności szybkiego uczenia się, nastawienie na realizację celów, podejmowanie inicjatyw,

5) swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z przedstawicielami innych urzędów, interesariuszami,

Więcej informacji odnośnie naboru znajdziesz tutaj –> Praca/Leżajsk

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top