Praca

Praca w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa

praca rzeszów urząd miasta

Rzeszów/Praca. Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Na chętnych czekają dwa stanowiska pracy:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora II w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 4 stycznia 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top