News

Program do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona

choroba parkinsona politechnika rzeszowska program

Okresowe badania logopedyczne wśród osób z chorobą Parkinsona, ocena stopnia zaawansowania choroby, zaplanowanie przebiegu terapii i leczenia farmakologicznego.

To tylko niektóre możliwości wykorzystania programu komputerowego do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona, opracowanego przez naukowców Politechniki Rzeszowskiej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Choroba Parkinsona jest drugą pod względem częstości występowania chorobą neurodegeneracyjną, w przebiegu której następuje uszkodzenie i zanik różnych neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. Jednym z następstw tej choroby jest stopniowa utrata zdolności komunikacji z otoczeniem za pomocą mowy. Z pomocą przychodzi program komputerowy opracowany przez naukowców z Politechniki Rzeszowskiej. – Nasze rozwiązanie umożliwia przede wszystkim przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy z uwzględnieniem jego złożonej struktury czasowo-częstotliwościowej, tj. w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas-częstotliwość. Różne parametry wyznaczone przez program można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona – tłumaczy dr inż. Barbara Wilk, lider zespołu projektowego.

Program komputerowy naukowców z Politechniki Rzeszowskiej ułatwi logopedzie wykonanie samego badania logopedycznego oraz umożliwi archiwizację wyników tego badania zarówno w postaci plików dźwiękowych reprezentujących sygnały mowy pacjenta oraz protokołów zawierających wyniki testów logopedycznych. Moduł programu komputerowego przeznaczony dla pacjenta do ćwiczeń logopedycznych powinien stymulować pacjenta do wykonywania regularnych ćwiczeń w warunkach domowych w celu spowolnia procesu degradacji jego mowy. Wśród grona użytkowników tego programu znajdą się logopedzi, pacjenci z chorobą Parkinsona, a nawet lekarze neurolodzy.

Badanie logopedyczne pacjenta w różnym stanie zaawansowania choroby Parkinsona wymaga odpowiedniej wiedzy i dużego doświadczenia od logopedy oraz zależy od jego zmysłu słuchu. Badanie takie ma charakter jakościowy. – Komputerowa analiza sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu umożliwia przeprowadzenie obiektywnej i ilościowej oceny procesu zarówno fonacji, jak i artykulacji u badanego mówcy. Raporty zawierające wyniki z okresowych badań pozwolą na określenie wpływu leczenia farmakologicznego i terapii mowy na progres choroby – mówi dr inż. Barbara Wilk.

Program opracowany przez naukowców Politechniki Rzeszowskiej to efekt wieloletnich badań nad cyfrowym przetwarzaniem wybranych sygnałów biomedycznych. Bezpośrednią inspiracją do pracy nad projektem były opublikowane rezultaty badań naukowych, które wykazały, że pacjent z chorobą Parkinsona dzięki regularnym, codziennym, prostym ćwiczeniom logopedycznym, które wykonuje samodzielnie w warunkach domowych może znacznie spowolnić proces degradacji fonacji i artykulacji.

Projekt programu komputerowego do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. Obecnie trwają prace nad komercjalizacją tego projektu, a według specjalistów ds. technologii PCI, program ma duży potencjał. – Cyfryzacja opieki zdrowotnej nad pacjentami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne umożliwia dokładniejszą diagnostykę oraz precyzyjne śledzenie postępów choroby, a tym samym dobór skuteczniejszych metod terapeutycznych. Komercjalizacja tej technologii pozwoli poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin, usprawni działanie gabinetów logopedycznych i lekarzy specjalistów, a tym samym przyniesie realnej korzyści systemowi opieki zdrowotnej. W Podkarpackim Centrum Innowacji wspólnie ze zespołem naukowym przygotowujemy ścieżkę rozwojową dla tej technologii oraz poszukujemy partnerów posiadających potencjał do jej wdrożenia – mówi Radosław Krajewski, specjalista ds. rozwoju technologii PCI.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top