Inwestycje

Przebudowano odcinek drogi powiatowej Gniewczyna Grodzisko – Giedlarowa

droga gniewczyna giedlarowa
fot. Powiat Leżajski

Powiat leżajski. Otwarto odcinek drogi powiatowej Gniewczyna Grodzisko – Giedlarowa.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmowała poszerzenie do podstawowej szerokości pasa ruchu oraz wzmocnienie do nośności 100kN na oś przez wykonanie nowej konstrukcji jezdni.

Zakres robót obejmował także budowę i przebudowę chodników o dł. 3 790m jednostronnych i dwustronnych.

W ramach inwestycji w przy Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym wybudowano przejście dla pieszych o podwyższonych parametrach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury. Pozostałe przejścia również uzyskały nową formę w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt obejmował również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi przez korektę geometrii tarczy skrzyżowań oraz dopasowanie wysokościowe do przebudowanej drogi, nową nawierzchnię asfaltową oraz niezbędne poszerzenia, usystematyzowanie odwodnienia drogi przez budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów otwartych wraz z przepustami pod koroną drogi i zjazdami.

Uwzględniony został również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz wymianę lamp i słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Droga Powiatowa 1259R stanowi istotny element spójności z siecią dróg publicznych w tej części województwa podkarpackiego. Łączy drogi wojewódzkie nr 877 i 835 oraz drogę krajową nr 77. W sytuacjach awaryjnych mających miejsce na DK nr 77, na odcinku Leżajsk – Tryńcza, często stanowi objazd w kierunku Tryńczy i Leżajska. Dla południowej części Powiatu Leżajskiego najkrótszy dojazd do autostrady A4 prowadzi DP 1259R. Przez teren Gminy Grodzisko Dolne nie przebiega żadna droga wyższej kategorii, cały szkielet komunikacyjny opiera się na drogach powiatowych, a przede wszystkim na przedmiotowej drodze, która przez 7 km przebiega przez centrum miejscowości Grodzisko Dolne i Górne.

Wartość inwestycji 17 273 851,50 zł z czego:

7 326 294,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
2 200 000,00 zł dofinansowanie z Lasów Państwowych
3 873 778,75 Powiat Leżajski
3 873 778,75 Gmina Grodzisko Dolne

źródło: Powiat Leżajski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top