Biznes

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o Mały ZUS Plus przez cały styczeń

mały zus plus + składki 2021 wniosek styczeń

Mały ZUS Plus. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których przychód za 2020 r. nie przekroczy 120 tys. zł, mogą przez cały styczeń 2021 r. składać wnioski o skorzystanie z Małego ZUS-u Plus, przypomniał w rozmowie z ISBnews wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

Zasady objęcia firm obniżoną składką na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w przyszłym roku nie ulegną zmianie w stosunku do tych z 2020 r.

„Mamy za sobą pierwszy rok funkcjonowania Małego ZUS-u Plus, czyli uprawnienia do niższego, proporcjonalnego ZUS dla mniejszych firm. W tym roku z tego rozwiązania korzystało ponad 280 tys. firm. Spodziewamy się, że w przyszłym roku liczba ta utrzyma się na zbliżonym poziomie – preferencja obejmie zapewne od 280 do ponad 300 tys. firm” – powiedział Niedużak w rozmowie z ISBnews.

Przypomniał, że możliwość skorzystania z Małego ZUS-u Plus jest opcją, a wybór niższej składki na ubezpieczenia społeczne przekłada się na niższe uposażenie emerytalne w przyszłości.

„Tak więc każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie podjąć decyzję, czy teraz płacić mniej i te zaoszczędzone pieniądze zagospodarować w ramach firmy, czy też płacić więcej z myślą o swojej emeryturze” – podkreślił wiceminister.

Co do zasady, terminem na podjęcie decyzji jest styczeń. Ponieważ ostatni dzień tego miesiąca przypada w niedzielę, możliwość złożenia deklaracji do ZUS, w 2021 r. zostaje przedłużona do 1 lutego.

„Nie planujemy w tym momencie zmian w zakresie wymogów do korzystania z Małego ZUS-u Plus. Rozwiązanie w tej formie funkcjonuje dopiero rok. Najpierw należy dokładnie przyjrzeć się jego efektom i skuteczności” – podkreślił wiceminister.

Dzięki Małemu ZUS-owi Plus przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić w przyszłym roku ponad 1 mld zł. Takiej wielkości koszt został przewidziany po stronie budżetu państwa.

Z Małego ZUS-u Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. nie przekroczyli limitu przychodów w wysokości 120 tys. zł i którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni w roku (w przypadku gdy działalność nie była prowadzona przez cały rok, limit przychodów określa się proporcjonalnie do czasu jej prowadzenia).

Z niższych składek nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2020 r. w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Z rozwiązania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem jest to, aby zapobiegać zjawisku przechodzenia pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Nie zmienia się też kolejność korzystania z udogodnień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: przedsiębiorcy najpierw przysługuje „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

Podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Elżbieta Dominik

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top