Inwestycje

Przejście graniczne w Korczowej będzie przebudowane. Celem poprawa przepustowości

korczowa przejscie graniczne
Zdjęcie poglądowe

Korczowa/Przejście graniczne. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej przebudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Opracowanie koncepcji architektonicznej pn. „Przebudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej – dostosowanie istniejącego przejścia w terminal odpraw towarowych”.

Celem opracowania przedmiotowej koncepcji jest rozdzielenie ruchu towarowego (samochody ciężarowe) od ruchu osobowego (samochody osobowe i autobusy), co w końcowym efekcie wpłynie na poprawienie przepustowości przejścia.

Przebudowa i rozbudowa dotychczasowej infrastruktury przejścia granicznego umożliwi zmianę technologii odpraw samochodów ciężarowych z potokowej na terminalową (skoncentrowanie głównych czynności kontrolnych przy wyznaczonych stanowiskach) oraz zintegrowanie systemu terminalowego z istniejącymi parkingami buforowymi zlokalizowanymi na drogach dojazdowych do przejścia granicznego.

Przewidywane na etapie koncepcji rozwiązania projektowe mają posłużyć do wykonania szacowanego kosztorysu całej inwestycji. Niniejsza koncepcja ma stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-14 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top