News

Przemyśl: gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

przemyśl dodatek węglowy wniosek gdzie

W Przemyślu to nowe świadczenie (dodatek węglowy) będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

  • Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
  • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
  • Wszystkie wnioski dotychczas przesłane do lub złożone w Gminie Miejskiej Przemyśl będą również traktowane jako złożone w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 22 sierpnia 2022 r. 30 do listopada 2022 r. w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 – punkt przyjęć przy bocznym wejściu lub wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 3
  • wniosek można również wysłać pocztą na adres MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl

Formularz wniosku o dodatek węglowy jest dostępny w MOPS Biuro Obsługi Klienta przy Leszczyńskiego 3 oraz na stronie internetowej MOPS Przemyśl.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

źródło: UM Przemyśl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top